Mazowiecki Urząd Wojewódzki: Lodołamacze 2018 wręczone

Mazowiecki Urząd Wojewódzki: Lodołamacze 2018 wręczone

Laureaci Lodołamaczy to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia. To pracodawcy otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych, których przedsiębiorstwa dały szansę swoim pracownikom na pracę i rozwój.

W ich firmach osoba z niepełnosprawnością jest pełnosprawnym pracownikiem zaangażowanym we wspólne budowanie sukcesu firmy. Corocznie w trakcie uroczystej gali wręczane są okolicznościowe statuetki. W wydarzeniu zorganizowanym w Zamku Królewskim w Warszawie wziął udział Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz.

W tym roku podczas XIII edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze uhonorujemy Laureatów w 8 kategoriach: zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy, instytucja, dziennikarz bez barier, przyjazna przestrzeń, zdrowa Firma, Super Lodołamacz, Lodołamacz Specjalny.

Gala rozpoczęła się od odczytania listu Pierwszej Damy, Agaty Kornhauser- Dudy, która objęła wydarzenie patronatem honorowym.

– Laureaci tego wyjątkowego konkursu nagradzani są za upór, niezłomność i ciągłe udowadnianie, że pracujący niepełnosprawni w niczym nie ustępują pełnosprawnym. Dzisiaj nagrodzeni zostaną ci, którzy pokazali, że można pomagać, że naprawdę warto i że ma to głęboki sens – podkreśliła Pierwsza Dama.

– Dzięki konkursowi znalazło się dotąd wielu pracodawców, którzy ujęli nas swoją wrażliwością i odwagą w przełamywaniu stereotypów i społecznych umiejętności, którzy potrafią stworzyć przyjazne środowisko pracy w duchu równości wszystkich pracowników – zaznaczyła Agata Kornhauser-Duda.

Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz odczytał list Prezydenta oraz w jego imieniu wręczył odznaczenia państwowe – Krzyże Zasługi.

„Lodołamacze” to ludzie, firmy i instytucje, którzy angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworząc coraz lepsze warunki pracy, prowadząc dobrą politykę personalną i pokazując, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem. „Lodołamacze” to również pracodawcy, którzy w swojej działalności wykraczają poza zakres obowiązków i w szczególny sposób dbają o zdrowie pracowników. To również dziennikarze, którzy w swoich materiałach tworzą klimat sprzyjający zatrudnianiu niepełnosprawnych.

Poszczególne części gali oddzielały występy artystyczne: Zespołu Mazowsze -„Mazowsze”, Grzegorza Płonki i Renaty Przemyk Akustyk TRIO.

Zdjęcia

Autor: Natalia Lech

Źródło: https://mazowieckie.pl/pl/