Metropolia Bydgoska.pl: Lodołamacze: Regionalni laureaci XI edycji Konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie

Metropolia Bydgoska.pl: Lodołamacze: Regionalni laureaci XI edycji Konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie

Dobiega końca XI edycja Konkursu Lodołamacze, organizowanego przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, skierowanego do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Konkurs rozpoczął się 1 kwietnia. Zbieranie zgłoszeń trwało do 30 lipca. We wrześniu mają miejsce regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 29 września w Zamku Królewskim w Warszawie. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 435 pracodawców.

Statuetka „Lodołamacza” przyznawana jest co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych. Nagradzane są firmy otwarte na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a przy tym wyjątkowe, zaangażowane i promujące niepełnosprawnych pracowników. LODOŁAMACZE, to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

W konkursie pracodawcy mogli startować w trzech kategoriach: Zatrudnienie Chronione – pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej; Otwarty Rynek Pracy – przedsiębiorcy otwartego rynku pracy, w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i fundacje posiadające status przedsiębiorcy; Lodołamacz Instytucja – instytucje, stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej. Niezależne kapituły wyłoniły również laureatów dwóch nagród dodatkowych: Super Lodołamacz dla przedsiębiorcy, instytucji lub zakładu oraz Lodołamacz Specjalny dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Istotą Konkursu Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

Kategoria Zakład Pracy Chronionej:

I miejsce – Zakład Aktywności Zawodowej w Sowa w Lipniaku

Uzasadnienie:

ZAZ zatrudnia 44 osoby z niepełnosprawnością w tym 23 osoby ze schorzeniami specjalnymi. Wieloletnie doświadczenie oraz praca z osobami niepełnosprawnymi w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku, zainspirowało Panią Bożennę Chmielewską – Dyrektora, do utworzenia Suwalskiego Ośrodka Wspierania Aktywności (SOWA), a następnie pierwszego na Suwalszczyźnie Zakładu Aktywności Zawodowej, jako miejsca przyjaznego i potrzebnego osobom niepełnosprawnym. Kierownik zakładu w swoich działaniach, odważnie i świadomie sięga po środki zewnętrze, pochodzące z różnego rodzaju programów unijnych i krajowych, które umożliwiają dofinansowanie poszczególnych działań. Rezultatem rehabilitacji w ZAZ jest wyjście 8 osób na otwarty rynek pracy. W ubiegłym roku w ZAZ powstały 4 nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

II miejsce – Dingo Sp. z o.o. z Bydgoszczy

Uzasadnienie:

Dingo Sp. z o.o. jest dwupokoleniową firmą rodzinną, założoną w 1977 roku przez Elżbietę i Waldemara Rutkowskich, która jest producentem najwyższej jakości akcesoriów dla psów i kotów. W firmie panuje rodzinna atmosfera pracy Dingo zatrudnia ok. 40 osób z różnymi stopniami niepełnosprawności w tym 8 osób ze schorzeniami specjalnymi. Firma uczestniczy w różnych programach wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ściśle współpracuje z Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz z Zakładami Aktywności Zawodowej. W ubiegłym roku w firmie powstało 5 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawny.

III miejsce – Gaja Sp. z o.o. z Grudziądza

Uzasadnienie:

Firma Gaja to wieloletni producent bielizny damskiej. Prezes firmy Pan Janusz Reschke to pracodawca otwarty na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, zaangażowany i promujący niepełnosprawnych pracowników. Prowadząc od 1999r. ZPCHr ma na względzie głównie tworzenie przyjaznego klimatu dla aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych co przekłada się na zaangażowanie pracowników w budowanie sukcesu firmy. Firma zatrudnia 52 osoby niepełnosprawne a w ubiegłym roku utworzyła 3 nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Ex aequo

Ex aequo III miejsce – Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu

Uzasadnienie:

Zaz powstał w 2015 r. Organizatorem ZAZ w Przyjezierzu jest Gmina Strzelno. Celem działalności zakładu jest: zatrudnianie osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacja zawodowa i społeczna. Zakład zatrudnia 38 osób, w tym 27 osób niepełnosprawnych i 11 osób personelu (w tym również 2 osoby niepełnosprawne). Aż 21 osób zatrudnionych w ZAZ ma schorzenia specjalne. Pracownicy pracują min. w takich działach zawodowych jak gastronomia, hotel, wypożyczalnia sprzętu turystyczno-sportowego, parking, pralnia, ogrodnictwo.

Kategoria Otwarty Rynek:

I miejsce – Spółdzielnia Socjalna Perspektywa z Łasina

Uzasadnienie:

Spółdzielnia Socjalna powstała w 2012 roku z inicjatywy Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych^” w Łasinie w partnerstwie z samorządem gminy Łasin i Gruta. Podstawową przesłanką powołania była potrzeba przejęcia przez rynek pracy \”absolwentów\” przygotowanych przez miejscowy warsztat terapii zajęciowej, którzy samodzielnie nie są w stanie wejść i utrzymać się na rynku pracy. Spółdzielnia zatrudnia łącznie 26 osób, z tego 21 osób niepełnosprawnych w tym 13 chorych umysłowo lub psychicznie w stopniu umiarkowanym. Początkowo spółdzielnia świadczyła usługi budowlane, a od listopada 2014 roku – usługi w zakresie komisjonowania produkcji innego zakładu pracy. Wszyscy są zatrudnieni na pełnym etacie na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. We wrześniu 2015 roku spółdzielnia zwiększyła zakres usług o działalność gastronomiczną,

II miejsce – Constans Group Edyta Kryszkiewicz ze Szczytna

Uzasadnienie:

Od początku działalności tj. od 2009 r. Firma zajmuje się doradztwem związanym z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Doradztwo to ma na celu uświadomienie pracodawcom korzyści, jakie płyną z zatrudniania osób niepełnosprawnych, a osobom niepełnosprawnym faktu, że praca zawodowa jest doskonałym czynnikiem wspomagającym ich powrót do całkowitej lub częściowej sprawności. Dzięki działalności doradczej Klienci firmy zatrudnili 275 osób niepełnosprawnych. W Firmie zatrudnione są 22 osoby niepełnosprawne. Od 2011 r Constans Group jest także działającą non profit agencją pracy.

III miejsce – Pro-Medica Sp. z o.o. z Ełku

Uzasadnienie:

Spółka rozpoczynając 01.11 2000r. działalność w dziedzinie ochrony zdrowia zakładała, że będzie prowadziła również działania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ponieważ przy tworzeniu Spółki czynny udział brały osoby niepełnosprawne które stanowiły liczną grupę pracowników. Przez piętnaście lat funkcjonowania Spółki zatrudnionych było w Spółce kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych, byli to pracownicy, którzy w trakcie zatrudnienia z różnych przyczyn stali się osobami niepełnosprawnymi lub pracownicy nowo zatrudniani z orzeczonymi stopniami niepełnosprawności, wykonujący różne zawody: od specjalistów wysokiej klasy ( m.in. lekarze specjaliści, informatycy, graficy, fizjoterapeuci, pielęgniarki, itp. ) do pracowników gospodarczych. Obecnie w spółce pracuje 37 osób niepełnosprawnych. Spółka przywiązuje dużą wagę na stworzenie odpowiednich warunków pracy dla pracowników niepełnosprawnych: zakup odpowiedniego sprzętu i urządzeń służących do pracy, dostosowanie łazienek, budowa podjazdów, miejsc parkingowych. Pracodawca finansuje lub współfinansuje podnoszenie kwalifikacji przez tych pracowników: szkoły, kursy, szkolenia, a także udziela urlopów szkoleniowych. Z inicjatywy pracowników niepełnosprawnych, w szczególności Dyrektora ds Lecznictwa (lekarza „na wózku”) został utworzony Oddział Rehabilitacji, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dorosłych, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej. Cały czas Spółka pozyskuje środki na rozszerzenie bazy rehabilitacyjnej o nowoczesny sprzęt do rehabilitacji

Kategoria Instytucja:

Kapituła w tej kategorii postanowiła przyznać tylko wyróżnienie dla Wyróżnienie: Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Uzasadnienie:

Na Uniwersytecie pracuje 97 osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zatrudniane są na różnych stanowiskach zarówno robotniczych jak i specjalistycznych. Od 2011 r na uczelni funkcjonuje biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które zajmuje się koordynacją wszelkich działań z zakresu integracji środowiska osób niepełnosprawnych. Przy Biurze znajdują się: pracownia komputerowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego, wspomagającego proces kształcenia osób niepełnosprawnych. Uczelnia realizuje szereg działań i projektów na rzecz promocji i integracji środowiska osób niepełnosprawnych, sukcesywnie likwiduje bariery architektoniczne, organizuje szkolenia dedykowane osobom niepełnosprawnym. W ubiegłym roku na Uniwersytecie powstało 1 nowe miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

Tytuł LODOŁAMACZA SPECJALNEGO przyznano:

Pani Wiesławie Paszkiewicz – Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Inowrocław

Uzasadnienie:

Pani Wiesława jest prezesem Towarzystwa od 2007 r. Funkcję swą sprawuje społecznie. Pani Wiesława przyczynia się do znacznego rozwoju organizacji poprzez poświęcony czas, wkład pracy i zaangażowanie społeczne. Stowarzyszenie, któremu przewodniczy pani Wiesława prowadzi schronisko oraz ogrzewalnię dla bezdomnych mężczyzn, łaźnię, bank żywności, mieszkania treningowe. Mieszkania treningowe to nowatorska inicjatywa dzięki której osoby bezdomne mogą przygotować się do całkowitego usamodzielnienia. W obecnych czasach pośpiechu, zamykania się na problemy osób ubogich, bezdomnych i niepełnosprawnych potrzebny jest ktoś taki jak pani Wiesława – pełen inicjatywy, zaangażowany.

Tytuł SUPER LODOŁAMACZA przyznano:

Zakładowi Blacharstwa Lakiernictwa i Mechaniki Pojazdowej Eugeniusz Kalinowski,

Uzasadnienie:

Zakład Blacharstwa Lakiernictwa i Mechaniki Pojazdowej Eugeniusz Kalinowski w Toruniu to mała, rodzinna firma gdzie zatrudnienie znalazły 4 osoby niepełnosprawne. W firmie panuje rodzinna atmosfera, a pracownicy mogą liczyć na wsparcie właściciela firmy, który sam jest osobą niepełnosprawna. Firma zatrudnia osoby niepełnosprawne od 2004r. a na wyróżnienie zdaniem kapituły zasługuje fakt, iż pracodawca Pan Eugeniusz Kalinowski bezinteresownie pomógł 2 osobom bezdomnym, niepełnosprawnym wyjść z bezdomności oferując im pracę i organizując mieszkania służbowe na terenie zakładu.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni, tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną, stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób poszkodowanych przez los. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem, zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Zobacz zdjęcia

AUTOR: STANISŁAW GAZDA

Źródło: http://metropoliabydgoska.plFacebook
LinkedIn
Skip to content