Przełamujmy lody obojętności

Przełamujmy lody obojętności

Tylko do końca lipca Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych czeka na zgłoszenia do Konkursu Lodołamacze prowadzonego w ramach Kampanii na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

W ubiegłym roku w Konkursie udział wzięło około 400 pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z całego kraju. Statuetka Lodołamacza stanowiła dla nich nie tylko zachętą do tworzenia nowych miejsc pracy, ale także promowała przedsiębiorstwa biorące udział w konkursie.

– Lodołamacze, to było dla nas podsumowanie 10-letniego zaangażowania w działalność na rzecz upowszechniania idei zatrudnienia oraz tworzenia lepszej jakości miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – mówi Stanisław Wasążnik Prezes Firmy Gastropol z Opola.

Udział w Konkursie wpłynął na postrzeganie firm w ich lokalnym środowisku – Zdobycie pierwszego miejsca w kategorii Otwarty Rynek pracy w ubiegłorocznym konkursie spowodowało, iż jesteśmy zupełnie inaczej postrzegani w regionie. Zmienił się nasz wizerunek wśród społeczności lokalnej, instytucji i władz samorządowych – dodaje Stanisław Wasążnik.

Dla wielu firm zatrudnianie osób niepełnosprawnych to sprawa priorytetowa – Dzięki temu w naszej firmie wszyscy bardziej się rozumiemy. Zauważamy potrzeby pracowników, a w szczególności osób niepełnosprawnością – twierdzi Grażyna Sobieraj Prezes Firmy Grapil S.J. z Piły.

Również dla firmy Wenta, ubiegłorocznego laureata Lodołamaczy odpowiedzialność i zaangażowanie w problemy osób niepełnosprawnych jest bardzo istotną sprawą – Biorąc pod uwagę fakt, że praca jest formą rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych staramy się stworzyć im warunki pracy zgodne z ich predyspozycjami i możliwościami zdrowotnymi. Pragniemy aby niepełnosprawni realizowali się zawodowo i społecznie, a my jako firma zyskujemy dzięki temu oddanych i lojalnych pracowników – mówi Jan Wnęk Prezes firmy z Frysztaka.

Zapraszamy wszystkich zatrudniających osoby niepełnosprawne: pracodawców, instytucje, organizacje do udziału w Konkursie. Wystarczy wypełnić formularz i przesłać go do 31 lipca na adres regionalnego oddziału POPON. Razem możemy więcej!

Kontakt dla mediów:

Anna Skupień
Rzecznik Prasowy
Tel. kom.: 502 198 977
E-mail: rzecznik@popon.pl