Minister Paweł Wdówik: liczę na więcej pieniędzy dla osób z niepełnosprawnością

Minister Paweł Wdówik: liczę na więcej pieniędzy dla osób z niepełnosprawnością

– Szukamy rozwiązania, które byłoby odpowiedzią na problem. Częściowym mogłoby być zmniejszenie wkładów własnych do programów rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków PFRON. Mam nadzieję, że z jakąś propozycją wyjdzie też minister finansów, bo ja od początku wskazywałem na ten bolesny skutek wprowadzanych zmian podatkowych, które zmniejszą wpływy z tzw. 1 proc. – mówi Paweł Wdówik pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych

Monika Krześniak-Sajewicz, Interia: Czy pan panie ministrze ma przeświadczenie, że polskie państwo jest prawdziwym wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami? Bo często można odnieść wrażenie, że zostawia ich sam samym sobie?

Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych: – Absolutnie nie mam przeświadczenia, żeby państwo zostawiało te osoby bez opieki. Mam przekonanie, że państwo polskie próbuje czasem szybciej, czasem wolniej, ale jednak naprawić różne zaniechania, które całymi latami nagromadziły się w obszarze osób z niepełnosprawnościami. W ostatnich kilku latach wydatki na te cele znacznie wzrosły, bo w 2015 roku było to łącznie 15 mld zł, a obecnie 30 mld zł. To są fakty.

 

cały artykuł
autor: Monika Krześniak-Sajewicz
źródło: https://biznes.interia.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content