Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: Włączenie wyłączonych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: Włączenie wyłączonych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest liderem projektu „Włączenie wyłączonych”. Jego celem jest przygotowanie nowych rozwiązań i narzędzi aktywizujących zawodowo osoby z niepełnosprawnościami, umożliwienie im wejście na rynek pracy i pozostanie na nim. Partnerami są: Polski Związek Głuchych, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i organizacja pozarządowa Stowarzyszenie „Czas Przestrzeń Tożsamość”.

– Projekt pomoże wypracować instrumenty wspierające osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy, ułatwi im zakładanie działalności gospodarczej i pomoże pracodawcom – mówił wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. osób Niepełnosprawnych, podczas briefingu prasowego.
Praca daje niezależność

Wiceminister Wdówik przypomniał, że wiele osób z niepełnosprawnością chce i może podjąć zatrudnienie. Zwrócił uwagę, że aktywność zawodowa tej grupy osób jest kluczowym zagadnieniem w rządowym dokumencie Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. – Od 2018 roku wskaźnik zatrudnienia udało nam się podnieść do 30 proc., ale zależy nam, żeby był jeszcze wyższy – powiedział wiceminister Wdówik.

Podkreślił, że praca daje osobom z niepełnosprawnością niezależność materialną. Prócz tego biorcy świadczeń stają się płatnikami podatków, które można przeznaczyć np. na pomoc tym, którym niepełnosprawność uniemożliwia pracę.

Partnerzy projektu

Polski Związek Głuchych testuje Centrum komunikacji, pozwalające na uzyskanie informacji z rynku pracy za pośrednictwem tłumacza języka migowego oraz Bon na start – doraźny dodatek motywacyjny dla osób z niepełnosprawnością, które znalazły pracę.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych chce rozszerzyć doradztwo zawodowe dla zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami, przygotowała projekt Bonu za włączenie i gwarancję zatrudnienia, służącą zatrzymaniu pracownika, który uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności lub gdy ona się pogłębiła.

Stowarzyszenie „Czas Przestrzeń Tożsamość” chce wspierać te osoby z niepełnosprawnościami, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, m.in. przez dostępne i elastyczne dotacje i wykorzystanie w tym celu asystencji osobistej. Inkubator przedsiębiorczości ma łączyć wyższe instytucje i środowiska mogące pomagać w uruchamianiu takiej działalności.

 

źródło: https://www.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content