Mniej dopłacą. Kurier Szczeciński zamieszcza komentarz Moniki Tykarskiej, Wiceprezes POPON

Mniej dopłacą. Kurier Szczeciński zamieszcza komentarz Moniki Tykarskiej, Wiceprezes POPON

Z końcem marca przyszłego roku zaczną znikać zakłady pracy chronionej, a osoby niepełnosprawne będą musiały się odnaleźć na otwartym rynku pracy – zwraca uwagę Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). W tym czasie bowiem przestanie obowiązywać zróżnicowanie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych uzależnione od statusu firmy.

Od chwili wejścia w życie nowych przepisów do wszystkich firm będzie trafiać pomoc na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w tej samej wysokości. Jednak tylko część tych firm pozostaje obarczona dodatkowymi obowiązkami. Wynikają one z zasad funkcjonowania na rynku chronionym.

Jakie będą tego konsekwencje

– Odpowiedź jest oczywista – twierdzi Monika Tykarska, wiceprezes POPON. Będzie to rezygnacja ze statusu zakładu pracy chronionej i podjęcie działań pozwalających ograniczyć koszty wynikające z dodatkowych obowiązków i wysokiej koncentracji osób niepełnosprawnych.

POPON podkreśla, że dofinansowanie do wynagrodzeń to jedna z podstawowych zachęt do zatrudniania. To także wyrównanie konkurencyjności firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, którym przysługują kosztowne uprawnienia pracownicze, a których.wydajność jest niższa.

– Nie można zapominać również o tym, że firmy ze statusem zakładu pracy chronionej ze względu na swą specyfikę są niejednokrotnie jedynym miejscem, które nadaje się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej – zauważa Monika Tykarska. – Pomagają nie tylko w rehabilitacji społecznej i zawodowej, ale także medycznej. Są szansą dla osób niepełnosprawnych na wyjście z domu, integrację i funkcjonowanie w społeczeństwie.

POPON podaje, że od kwietnia mają obowiązywać następujące kwoty dofinansowań do wynagrodzeń: 1800 zł dla znacznego stopnia niepełnosprawności, 1125 zł dla stopnia umiarkowanego, 450 zł dla stopnia lekkiego. Pracodawcy zatrudniający osoby ze schorzeniami specjalnymi otrzymają dodatkowo dofinansowanie w wysokości 600 zł. Tekst i fot. (sag) a

Na szczęście powstają też nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Nasz region np. wzbogaci! się w minionym roku o duży Zakład Aktywności Zawodowej. Powstał w Dobrej. Jego pracownicy (jeden z działów tam funkcjonujących to kuchnia centralna) mają już za sobą pierwszą dużą imprezę – przygotowali spotkanie wigilijne dla około 400 osób. Udowodnili, że podołają zleceniom na organizację spotkań i konferencji dla różnych firm, instytucji, osób prywatnych.

Źródło: Kurier SzczecińskiFacebook
LinkedIn
Skip to content