Mniej na niepełnosprawnych. Komentarz Mateusza Brząkowskiego dla Rzeczpospolitej

Mniej na niepełnosprawnych. Komentarz Mateusza Brząkowskiego dla Rzeczpospolitej

Od nowego roku drastycznie zmaleją dofinansowania do pensji ponad 200 tys. inwalidów.

Najnowszy projekt ustawy okołobudżetowej na 2014 r. przewiduje znaczące zmiany dla przeszło 18 tys. przedsiębiorców zatrudniających 245 tys. niepełnosprawnych pracowników.

Wszystkim po równo

Najważniejszą zmiana to obniżenie dofinansowań do pensji niepełnosprawnych, jakie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymuje 1400 zakładów pracy chronionej zatrudniających prawie 167 tys. niepełnosprawnych, do poziomu wyznaczonego dla 16,7 tys. zwykłych pracodawców z tzw. otwartego rynku, którzy zatrudniają tylko 78,6 tys. takich pracowników.

Od stycznia 2014 r. maksymalna kwota miesięcznego dofinansowania do pensji, bez względu na miejsce zatrudnienia, wyniesie 480 zł miesięcznie dla niepełnosprawnego z lekkim stopniem niepełnosprawności, 960 zł z umiarkowanym i 1920 zł ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

– Najbardziej skutki nowelizacji odczują zakłady pracy chronionej zatrudniające pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – mówi Mateusz Brząkowski z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. – Po nowelizacji dofinansowania dla nich zmaleją z 1500 do 960 zł, czyli o ponad jedną trzecią. Może się to negatywnie odbić na zatrudnieniu takich pracowników, bo zakłady pracy chronionej nie są przygotowane na tak drastyczny spadek dofinansowań z PFRON.

Zagrożone są więc etaty przeszło 100 tys. takich pracowników zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Trzeba pamiętać, że ponoszą one dodatkowe koszty związane z obowiązkiem zapewnienia niepełnosprawnym opieki medycznej, dostosowaniem stanowiska do ich potrzeb, skróconej z ośmiu do siedmiu godzin dniówki pracowniczej i dodatkowych dziesięciu dni urlopu wypoczynkowego.

Obniżka dofinansowań, chociaż w znacznie mniejszym stopniu, dotknie także zwykłych pracodawców. Po zmianach dostaną oni z PFRON o 90 zł miesięcznie mniej.

Będzie konkurencja – Bardzo cieszymy się z tej zmiany, ponieważ zrównanie dofinansowań dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych przywróci warunki konkurencyjności, szczególnie w zamówieniach publicznych – mówi Ewelina Pietrzak, ekspert PKPP Lewiatan. – Obecnie zakłady korzystające z wyższych dofinansowań z PFRON są w stanie złożyć oferty nie do przebicia przez zwykłych przedsiębiorców zatrudniających niepełnosprawnych. Dlatego od lat postulowaliśmy takie zmiany.

Zdaniem PKPP Lewiatan najlepszym sposobem na oszczędności w budżecie PFRON jest pozbawienie przedsiębiorców prawa do dofinansowania w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności. Osobom w podeszłym wieku bardzo łatwo uzyskać taki właśnie status. Niektórzy pracodawcy zmuszają wręcz kandydatów do pracy, żeby poddali się odpowiednim badaniom, inaczej ich nie zatrudnią.

Autor: Mateusz Rzemek

Źródło: RzeczpospolitaFacebook
LinkedIn
Skip to content