Mówili o dzieciach niepełnosprawnych

Mówili o dzieciach niepełnosprawnych

W pałacu Anny Wazówny konferencję na temat „Organizacja kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświatowych” zorganizował brodnicki poseł Paweł Szramka. Wystąpiło ośmioro prelegentów.

Jak podkreśla poseł, spotkanie było odpowiedzią na apel rodziców dzieci niepełnosprawnych. Poprowadziła je Danuta Kędziorska, dyrektor biura posła Szramki. Najpierw wystąpili z programem artystycznym niepełnosprawni młodzi artyści – podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej z Brodnicy. Poseł przywitał zgromadzonych oraz przedstawił prelegentów, którzy wygłosili referaty. Głos zabrali: posłanka Agnieszka Ścigaj – wiceprzewodnicząca klubu poselskiego Kukiz ’15, Marek Gralik – kujawskopomorski kurator oświaty, Anna Kupczyk – kierownik biura oświaty Urzędu Miasta Brodnica, Aleksandra Gierej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Piotr Holka – przewodniczący Rady Wojewódzkiej Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Barbara Tuptyńska – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy, a także Ewelina Bielicka i Monika Talkówska – obie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy.

Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na problem niepełnosprawności w szkole oraz wspólne wypracowanie propozycji zmian. Głos w imieniu rodziców zabrała Emilia Gałusza, która przedstawiła problemy, z którymi borykają się dzieci i rodzice osób niepełnosprawnych w placówkach oświatowych. W spotkaniu wzięli udział również: samorządowcy, pracownicy administracji, dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy.

Źródło:CZAS BRODNICYFacebook
LinkedIn
Skip to content