Można już wnioskować o rekompensaty z PFRON

Można już wnioskować o rekompensaty z PFRON

Biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych opublikowało wczoraj wniosek Wn-P-ZF, służący do ubiegania się o rekompensaty z tytułu niższych wpływów na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Zrobiło to w ostatniej chwili, bo dziś mija termin na wnioskowanie o pieniądze za marzec.

Wspomniane rekompensaty zostały wprowadzone ustawą z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 558), która weszła w życie 10 marca br. Jej przepisy przewidują, że pracodawca, u którego wpływy na ZFRON pochodzące z miesięcznych zaliczek podatkowych zmniejszyły się z powodu Polskiego Ładu, może wybrać i zamiast wpłacać te pieniądze na konto funduszu, występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o wypłatę rekompensaty w kwocie równej iloczynowi stanu zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi i 4 proc. najniższego wynagrodzenia. W tym celu musi wypełnić wniosek Wn-P-ZF i wysłać go do PFRON.

Wczoraj został on opublikowany na stronie internetowej BON. Przy czym w niewielkim stopniu różni się od wzoru formularza, który biuro przekazało do konsultacji w zeszłym miesiącu, mimo że pracodawcy zgłaszali do niego wiele uwag, o czym pisaliśmy („Zbyt obszerny wniosek o rekompensaty”

Cały artykuł
Autor: Michalina Topolewska
Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content