MRiPS: Mniej bezrobotnych w urzędach pracy. GUS potwierdził informacje o bezrobociu rejestrowanym w Polsce prognozowane przez MRiPS

MRiPS: Mniej bezrobotnych w urzędach pracy. GUS potwierdził informacje o bezrobociu rejestrowanym w Polsce prognozowane przez MRiPS

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu września br. 5,6 proc. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, co potwierdza szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ubiegłym miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 934,7 tys. osób bezrobotnych a więc o 8,7% mniej niż rok wcześniej.

W porównaniu do stanu z końca sierpnia 2021 roku liczba osób figurujących w rejestrach urzędów pracy zmniejszyła się o 26,1 tys. osób, czyli o 2,7 proc. Wrzesień był już siódmym miesiącem z kolei, gdy poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce zmniejszył się.

– „Poprawa sytuacji na rynku pracy jest efektem konsekwentnej polityki rządu. Nasze działania były przemyślane i podporządkowane głównemu celowi – ochronie miejsc pracy. Przedsiębiorcy otrzymali wsparcie na niespotykaną dotąd skalę. Dane z rynku pracy to dowód na to, że obrany kierunek działań był właściwy” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

W analogicznym okresie ubiegłego roku poziom rejestrowanego bezrobocia zmniejszył się     o 4,2 tys. osób, tj. zaledwie o 0,4 proc., co oznacza, że sytuacja na rynku pracy w 2021 roku kształtuje się zdecydowanie korzystniej niż rok wcześniej. Poziom bezrobocia w końcu września br. był o 89,1 tys. (o 8,7 proc.) niższy niż przed rokiem.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że we wrześniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,6 proc., co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc., a w zestawieniu z wrześniem 2020 roku spadła o 0,5 pkt. proc.

W żadnym województwie stopa bezrobocia rejestrowanego nie przekroczyła 9 proc. i kształtowała się w przedziale od 3,3 proc. w województwie wielkopolskim (o 0,1 pkt. proc. mniej niż w sierpniu br.) do 8,7 proc. w województwie warmińsko-mazurskim (o 0,1 pkt. proc. mniej niż w sierpniu br.).

We wrześniu 2021 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy o 7,6 tys. więcej ofert pracy niż w miesiącu poprzednim – liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w ubiegłym miesiącu wyniosła 124,2 tys. To o 12,7 tys. (czyli 11,4 proc.) więcej niż we wrześniu 2020 roku.

 

źródło: https://www.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content