MRiPS: Nagrody w konkursie Lodołamacze 2022 rozdane

MRiPS: Nagrody w konkursie Lodołamacze 2022 rozdane

„Lodołamacze” to inicjatywa, której ideą jest „łamanie” stereotypów, uprzedzeń, a przede wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, głównie na rynku pracy. Dzisiaj poznaliśmy laureatów XVII edycji konkursu. W wydarzeniu uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Po raz kolejny nagradzamy wrażliwych społecznie pracodawców, którzy w szczególny sposób dbają o osoby z niepełnosprawnościami. Tym samym pokazują , że możliwe jest ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Wszyscy niezależnie od stopnia swojej sprawności możemy pracować, podróżować i spędzać wolny czas

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas gali finałowej konkursu.

Sekretarz stanu przypomniała, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiada za program Dostępność Plus. To pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Celem programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Niepełnosprawność nie jest nigdy wyborem, ale jest okolicznością z którą przychodzi mierzyć się wielu z nas – niejednokrotnie – niespodziewanie. Dlatego tak ważne są działania na rzecz tego, aby otaczająca nas przestrzeń była pozbawiona barier

– dodała wiceminister.

Konkurs „Lodołamacze” przez wszystkie lata pozwolił na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a jego statuetka  symbolem otwartości, i zaangażowania w problemy osób z niepełnosprawnościami.

Tytułem „Lodołamacza” wyróżniani są pracodawcy otwarci na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, których przedsiębiorstwa dały szansę swoim pracownikom na pracę i rozwój. W ich firmach osoba z niepełnosprawnością jest pełnoprawnym pracownikiem zaangażowanym we wspólne budowanie sukcesu firmy.

Cieszą wszystkie inicjatywy, które zmierzają do zapewnienia kompleksowej dostępności przestrzeni publicznej. Konkurs Lodołamacze jest ważnym przykładem działalności budującej kulturę otwartości, zrozumienia, empatii i wzajemnego szacunku

– zaznaczyła wiceminister.

Laureaci zostali nagrodzeni w następujących kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione,
  • Rehabilitacja społeczno-zawodowa,
  • Otwarty Rynek Pracy,
  • Instytucja,
  • Przyjazna Przestrzeń,
  • Zdrowa Firma,
  • Dziennikarz bez Barier.

Nagrody zostały przyznane także w kategoriach specjalnych – Superlodołamacz oraz Lodołamacz Specjalny.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 

źródło: https://www.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content