MRiPS: Rządowe tarcze antykryzysowe realnym wsparciem dla przedsiębiorców

Spotkanie ZUS w mediach

MRiPS: Rządowe tarcze antykryzysowe realnym wsparciem dla przedsiębiorców

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podczas briefingu prasowego w siedleckim ZUS-ie podkreśliła znaczenie wielowymiarowych działań prowadzonych przez rząd, które są realnym wsparciem polskiej gospodarki oraz Polaków w bezpiecznym powrocie do gospodarczej normalności. O różnych aspektach tych działań opowiedziały wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii, Olga Semeniuk oraz prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Minister Maląg podsumowała działania, podejmowane przez Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego, mające na celu przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii. – Od początku szybko i skutecznie wspieraliśmy polskie przedsiębiorstwa, ratując firmy i miejsca pracy – mówiła minister Maląg. – Przeznaczyliśmy na ten cel rekordowe środki w wysokości 185 mld zł, dzięki czemu udało się uratować 6,5 mln miejsc pracy.

Te działania przełożyły się na sytuację na rynku pracy. Stopa bezrobocia, która długo utrzymywała się na poziomie 6,1 proc, obecnie nieznacznie wzrosła. – To wzrost zwykle notowany w styczniu, związany z sezonowością niektórych prac – wyjaśniała minister Maląg.

Dodała, że prognozy ekonomiczne są optymistyczne. Realizowane konsekwentnie działania antykryzysowe zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Polska jest dobrze przygotowana do okresu ożywienia. Według ekspertów realizacja wdrażanych programów wsparcia przebiegała zasadniczo szybko i skutecznie, co powinno pomóc w ograniczeniu długoterminowych skutków pandemii dla gospodarki. Rzeczywisty obraz sytuacji, opartej na rzetelnych danych zauważa także Komisja Europejska, która przedstawiła bardzo dobre dane dla Polski. Polska jest wymieniana w czołówce krajów z bardzo wysoką wiarygodnością finansową i gospodarczą.

– Nie pozostawiliśmy bez wsparcia ludzi, którzy mimo wszystko stracili pracę – mówiła minister. – Wypłacaliśmy dodatek solidarnościowy, podnieśliśmy zasiłek dla bezrobotnych. Bez przeszkód realizujemy wszystkie rozpoczęte programy społeczne – dla najmłodszych, takie jak „Rodzina 500+” czy „Dobry Start” i dla najstarszych, jak pakiet nazywany Emerytura+, na który składa się wyjątkowo wysoka waloryzacja świadczeń oraz 13. i 14. emerytura. Wspieramy i będziemy wspierać młodych ludzi, którzy chcą założyć rodziny i zdecydować się na dzieci. To materialne i trwałe fundamenty wynikające z wdrażania Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju ogłoszonej i realizowanej przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

– Polski rząd dba o to, aby nasza gospodarka w jak najmniejszym stopniu odczuła skutki pandemii – podkreślała Olga Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.
Przypomniała, że w ubiegłym roku w ramach tarcz finansowej i antykryzysowej rząd wsparł ponad
300 tys. Przedsiębiorców, którzy skorzystali z rozmaitych instrumentów wsparcia. Ostatnia, uruchomiona 15 stycznia, tarcza 2.0 jest skierowana głównie do mikro i małych firm. Kolejne 5 mld zł trafi do przedsiębiorstw w fazie lockdownu. Wiceminister Semeniuk zapowiedziała też nowe programy, które wkrótce wprowadzi Rząd Premiera Morawieckiego – „Krajowy Plan Odbudowy” i „Nowy Polski Ład”.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska podkreśliła ogromną rolę, jaką Zakład odegrał w tych wszystkich działaniach, realizując m.in. kluczowe świadczenie, jakim było zwolnienie z opłacania składek. – Przeznaczyliśmy na to 13 mld zł, ale są widoczne efekty. Zakład na koniec ubiegłego roku zarejestrował 2,5 mln płatników składek, czyli o 55 tys. więcej, niż w lutym roku poprzedzającego.  240 tys. przedsiębiorców skorzystało z innych – poza Tarczą – mechanizmów wsparcia. 294 podmiotom odroczono termin opłacania składek, a świadczenie postojowe wypłacono 5 mln. osób. Wyjątkowym, w skali europejskiej, jest wypłacanie świadczeń opiekuńczych z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8.

 

źródło: https://www.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content