MRPiPS: Miliony na wsparcie rehabilitacji społeczno-zawodowej w walce z COVID-19

MRPiPS: Miliony na wsparcie rehabilitacji społeczno-zawodowej w walce z COVID-19

W piątek, 7 sierpnia, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisana została umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Głównym celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON.

W wydarzeniu wzięli udział minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

W ramach projektu ponad 17,3 mln zł z Europejskiego Funduszy Społecznego i budżetu państwa zostanie przeznaczone na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej: maseczek, przyłbic, rękawiczek czy środków dezynfekcyjnych.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać wszystkie instytucje prowadzące warsztaty zajęciowej – samorządy oraz organizacje pozarządowe, jak i podmioty, które podpisały z PFRON umowy na prowadzenie w 2020 roku bezpośredniej pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wsparciem objętych zostanie ok. 970 podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, w których pracuje blisko 21,5 tys. osób

Troska o niepełnosprawnych w czasie pandemii

Minister Maląg w trakcie briefingu zaznaczyła, że dzięki dotychczasowemu wsparciu ze środków PFRON oraz szybkim i sprawnym działaniom rządu udało się zapewnić niezbędną ochronę osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. – W czasie pandemii koronowirusa nie zapomnieliśmy o wsparciu osób z niepełnosprawnościami. Dzięki inicjatywie prezesa PFRON Krzysztofa Michałkiewicza zostało podniesione dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami – powiedziała minister. Odpowiednie wsparcie otrzymały również placówki opieki, które w skutek pandemii pozostawały czas zamknięte, przez co nie były w stanie świadczyć swoich usług osobom niepełnosprawnym.

Minister Maląg podkreśliła także, że troska o pensjonariuszy domu pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i uczestników środowiskowych domów samopomocy było jednym z głównych wyzwań resortu. – I to wyzwanie w pełni zostało zrealizowane. Jeżeli chodzi o przekazane środki rządowe dla domów pomocy społecznej, mówimy tu o kwocie ponad 50 mln zł. Natomiast dzięki wspólnym działaniom z minister Małgorzaty Jarosińska-Jedynak i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii, udało nam się przekazać do Domów Pomocy Społecznej ponad pół miliarda złotych – poinformowała.

Projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” potrwa do końca marca przyszłego roku.

 

źródło: mrpips