MRPiPS: Rada Nadzorcza PFRON powołana. Paweł Wdówik jej prezesem

MRPiPS: Rada Nadzorcza PFRON powołana. Paweł Wdówik jej prezesem

Inicjowanie, opiniowanie i zatwierdzanie programów służących rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych to kluczowe zadanie Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W piątek w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste powołanie członków Rady Nadzorczej PFRON na kadencję 2020-2023. Prezesem Rady został Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to organ, który ma bezpośredni wpływ na kierunki wykorzystania środków Funduszu tak, by jak najlepiej reagować na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych. Do jej zadań należy przede wszystkim inicjowanie, opiniowanie i zatwierdzanie programów służących rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. W 2019 roku na realizację programów Rady przeznaczono kwotę 283 mln zł. W sumie w 2019 r. PFRON przeznaczył blisko 5,6 mld zł na wsparcie osób niepełnosprawnych, a w roku 2020 będzie to aż 6,3 mld zł.

Nowa Rada Nadzorcza PFRON powołana

W piątek w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste powołanie członków Rady Nadzorczej PFRON na kadencję 2020-2023, której prezesem został Paweł Wdówik, sekretarz stanu w MRPiPS oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

– Naszym zadaniem jest przywracanie osób z niepełnosprawnością do pełnego funkcjonowania w życiu społecznym. Wyrównujemy szanse dla osób z niepełnosprawnością – mówiła podczas uroczystości minister Marlena Maląg. – Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością jest kluczowym zadaniem rządu. Cieszę się, że do grona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dołączył jako Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik – dodała szefowa MRPiPS.

Wiceminister Paweł Wdówik, wyraził zadowolenie, że po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat rząd dostrzegł, iż osoby z niepełnosprawnością to osoby aktywne społecznie i zawodowo. – Postawiono na podmiotowość, dlatego tu jestem – powiedział nowy pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. – Działania muszą być zróżnicowane. Mamy program „Dostępność+”. Wzrosły także dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej. Obiecane w Funduszu Solidarnościowym programy są realizowane. Niczego nie zabrano. Chce podkreślić, że osoby z niepełnosprawnością chcą być aktywne, nie można ich traktować wyłącznie jako odbiorców świadczeń – zaznaczył Paweł Wdówik.

– Cieszymy się z powołania nowej Rady Nadzorczej PFRON. Dzięki inicjowanym, opiniowanym i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą programom systematycznie zwiększamy pomoc dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ten sposób możemy skuteczniej realizować naszą misję, jaką jest wspieranie rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych – podkreśla z kolei prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Do Rady Nadzorczej PFRON na kadencję 2020-2023 powołani zostali:

  1. Aleksandra Kieres – Prezes Zarządu Fundacji „Nadzieja”, Członek m.in. Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Pomagających Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych
  2. Renata Górna –  członek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
  3. Krzysztof Rowiński – Pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ds. Osób Niepełnosprawnych
  4. Zofia Żuk – Związek Pracodawców Business Centre Club
  5. Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)
  6. Iwonna Kulikowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej (Ministerstwo Finansów)
  7. Janusz Piątek – Związek Rzemiosła Polskiego
  8. Bernarda Machniak – Forum Związków Zawodowych
  9. Jan Zając – Prezes Zarządu: Fundacja Ziko dla Zdrowia, Ziko Apteka Sp. z o.o., Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Ziko Sp. z o.o. – Właściciel i Prezes Zarządu
  10. Mariusz Mituś – Członek m.in. Zarządu Koła PSOUU w Jarosławiu, Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną

 

Źródło: https://www.gov.plFacebook
LinkedIn
Skip to content