MRPiPS: Startują staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

MRPiPS: Startują staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Kancelaria Premiera, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, kuratorium oświaty czy komenda wojewódzka policji – w tym roku w 49 organach administracji rządowej realizowane są staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych finansowane ze środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie”. To łącznie blisko 500 miejsc stażowych.

Szansa na zdobycie nowego doświadczenia, naukę nowych rzeczy, pracy w prestiżowej instytucji – staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Stabilne zatrudnienie” to wielka wartość. W tym roku środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapewnią 490 miejsc stażowych w 49 organach administracji rządowej.

Dla kogo staż?
Staż może odbyć osoba w wieku aktywności zawodowej, czyli taka, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, z orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, bezrobotna lub poszukująca pracy. Co ważne, rejestracja w powiatowym urzędzie pracy nie jest wymagana.

Ile trwa staż? O co tu dokładnie chodzi?
Taki staż może trwać od co najmniej 3 do maksymalnie 12 miesięcy. Stażyści są rekrutowani i przygotowani do wymagań na danym stanowisku stażowym przez organizacje pozarządowe wyłonione przez PFRON w drodze konkursu.

– Program „Stabilne zatrudnienie” przewiduje szereg działań aktywizacyjnych, m.in. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej dla osoby niepełnosprawnej, doradztwo zawodowe, wsparcie w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz pracowniczych. To różnego rodzaju kursy, warsztaty, szkolenia zawodowe, wsparcie trenera pracy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Stażyści mogą liczyć również na stypendium – nie więcej niż 2,5 tys. zł brutto miesięcznie – oraz pokrycie kosztów dojazdów.

Gdzie się zgłosić?
Osoby niepełnosprawne zainteresowane realizacją stażu zawodowego mogą zgłaszać się do następujących organizacji pozarządowych:

Fundacja „Znajdź Pomoc” (United Way Polska)
Adres: Aleja Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
Adres e-mail: biuro@znajdzpomoc.pl
Telefon: (22) 299 29 28; 577 648 000
Liczba miejsc stażowych: 130

Fundacja SUSTINAE
Adres: ul. Szlak 65, 31-153 Kraków
Adres e-mail: kontakt@fundacjasustinae.org
Telefon: 692 954 213
Liczba miejsc stażowych: 113

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Adres: ul. Os. Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
Adres e-mail: biuro@kson.pl
Telefon: (75) 752 42 54; 668 374 414; 509 794 155; 606 296 420
Liczba miejsc stażowych: 247

 

Pełna lista instytucji oferujących miejsca stażowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się tutaj:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/staze-zawodowe-dla-osob-niepelnosprawnych-program-stabilne-zatrudnienie/

 

Źródło: https://www.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content