MRPiPS: Wskaźnik zatrudnienia w górę. Trendy na rynku pracy

MRPiPS: Wskaźnik zatrudnienia w górę. Trendy na rynku pracy

Coraz więcej Polaków ma pracę. To jeden z trendów, jaki obserwujemy na rynku pracy w ostatnich trzech latach. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 już w ubiegłym roku przekroczył cel założony w Strategii Europa 2020.

 

 

Przyjrzeliśmy się danym z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, żeby zobaczyć, jak na przestrzeni ostatnich trzech lat zmieniał się rynek pracy. O bezrobociu, którego poziom utrzymuje się na rekordowo niskich poziomach, pisaliśmy w poprzednim tekście.

 

Wskaźnik zatrudnienia w górę

Teraz skupimy się na wskaźniku zatrudniania. W trzecim kwartale 2018 roku wskaźnik ten – dla populacji w wieku 20–64 wyniósł 72,8 proc. – co oznacza, że przekroczył o 1,8 pkt proc. cel założony w Strategii Europa 2020. Wskaźnik zatrudnienia dla kobiet wyniósł w tym czasie 65,6 proc., a dla mężczyzn 80 proc.

 

W liczbach bezwzględnych nastąpił wzrost liczby pracujących z prawie 15,5 mln pracujących w pierwszym kwartale 2015 roku do blisko 16,2 mln osób pracujących w trzecim kwartale ubiegłego roku. Mówimy więc o ponad 673 tys. osób, które mają posady. W tym gronie jest 310 tys. kobiet.

 

Szczególną uwagę zwróćmy na dwie grupy – kobiety w wieku najwyższej dzietności oraz w okresie wychowywania dzieci (25-49 lat) oraz osoby w wieku okołoemerytalnym (55-64 lata).

 

 

  • Wśród kobiet w wieku 25-49 lat wskaźnik zatrudnienia wyniósł w trzecim kwartale 2018 roku 77,3 proc. i był wyższy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2015 roku (73,8 proc.);
  • Co ciekawe, liczba pracujących kobiet, pomimo spadku w analizowanym okresie populacji kobiet w tej grupie wiekowej (o około 23 tys.), wzrosła o 206 tys. osób.

 

 

Warto jednak zauważyć, że dla kobiet młodszych (do 39. roku życia) zmiany pomiędzy trzecim kwartałem 2018 roku a 2015 roku są nieznaczne i bez wyraźnie trendu, podczas gdy wskaźnik ten bardzo szybko wzrastał wśród kobiet po 40. roku życia.

 

Oznaczać to może, że na poprawę sytuacji kobiet po 40. roku życia na rynku pracy wpływ miałym.in. większy popyt na pracę oraz wkraczanie w ten wiek roczników kobiet, które masowo zaczynały studiować w latach dziewięćdziesiątych. Z kolei w przypadku kobiet młodszych, brak wyraźnej tendencji wzrostowej wskaźnika zatrudnienia może być związany z czasowym wycofywaniem się z rynku pracy (nie dotyczy to jednak urlopów macierzyńskich i rodzicielskich) lub też opóźnionym podjęciem zatrudnienia w związku z urodzeniem i wychowywaniem dzieci.

 

Osoby w wieku okołoemerytalnym

Również w przypadku osób w wieku 55-64 lata wskaźnik zatrudnienia wzrósł na przestrzeni trzech lat. W pierwszym kwartale wynosił on 42,9 proc., a w trzecim kwartale 2018 roku – 49,8 proc., mówimy więc o wzroście na poziomie 6,9 pkt proc. Należy jednak zauważyć, że zmiany były bardziej znaczące wśród mężczyzn (zmiana o 8,4 pkt proc. z poziomu 52,8 proc.) niż wśród kobiet (zmiana o 5,4 pkt proc. z poziomu 34,1 proc.).

 

źródło: gov.plFacebook
LinkedIn
Skip to content