MRPiT: Odmrażamy gospodarkę i oferujemy nowe formy wsparcia

Na zdjęciu premier J. Gowin i wicepremier I. Michałek podczas konferencji

MRPiT: Odmrażamy gospodarkę i oferujemy nowe formy wsparcia

Odmrażamy kolejne sektory polskiej gospodarki – od dziś działają w ścisłym reżimie sanitarnym m.in. hotele, stoki narciarskie, kina i teatry. W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców przedłużyliśmy i zmodyfikowaliśmy tarczę branżową, a od 1 lutego br. przedsiębiorcy z określonych 48 branż – mogą korzystać z jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności. „To naprawdę ważny dzień dla Polski – ważny dla polskich firm, dla wszystkich pracujących Polaków i ich rodzin” – mówił na dzisiejszej konferencji prasowej wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Dzisiaj robimy kolejny krok na drodze odmrażania gospodarki, luzowania obostrzeń związanych z drugą falą zachorowań na koronawirusa. Każde odmrożenie danego obszaru w gospodarce jest jednak  wielkim testem. Jeżeli branża nie będzie działać zgodnie z protokołami sanitarnymi – czeka nas wzrost zachorowań. A to z gospodarczego punktu widzenia oznaczać może nie tylko konieczność ponownego zamknięcia branży, ale też zablokowanie możliwości odmrożenia kolejnych branż. Jeżeli jednak wszystko będzie szło zgodnie z planem – to wkrótce z rozwagą, krok po kroku odmrozimy kolejne branże

– zapowiedział wicepremier.

Zapewnił, że pomoc finansowa będzie nie tylko kontynuowana, ale w miarę możliwości poszerzana i wzmacniana.

Dowodem na prawdziwość moich słów są konkretne fakty z ostatnich dni i tygodni. Na mój wniosek rozszerzono Tarczę Branżową o sześć kodów PKD. Są to:  hotele i podobne obiekty; obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;  pola kempingowe i pola namiotowe; działalność agentów turystycznych; działalność organizatorów turystyki; działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

– powiedział J. Gowin.

Jeżeli chodzi o Tarczę Branżową – dotychczasową pomoc sukcesywnie wydłużamy o następne miesiące. Rozporządzenie dotyczące grudnia i stycznia już weszło w życie. Pomoc będzie kontynuowana również za luty; pracujemy nad kolejnym rozporządzeniem. Instrumenty wsparcia w Tarczy branżowej 6.0  i jej rozszerzeniu skierowane są do 300 tysięcy przedsiębiorców zatrudniających ponad 1 mln pracowników. Łączna kwota wsparcia szacowana jest na ponad 13 mld

– podkreślił wicepremier.

Również tarcza Finansowa 2.0 PFR, która działa od połowy stycznia, została poszerzona dodatkowe branże. Są to: sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia; sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych; działalność związana z produkcją filmów i nagrań wideo;  działalność postprodukcyjna związana z filmami i nagraniami wideo;  działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo; działalność w zakresie nagrań dźwiękowych; nauka języków obcych;  działalność klubów sportowych oraz pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

Do tej pory z Tarczy Finansowej PFR 2.0 do polskich mikro, małych i średnich firm trafiło już blisko 5,5 mld złotych. Dzięki temu od połowy stycznia 2021 roku wsparcie otrzymało ok. 35,5 tysiąca przedsiębiorstw, zatrudniających w sumie 237 tysięcy osób. W tym ponad 30 tys. mikrofirm otrzymało dofinansowanie łącznie w wysokości 2,6 mld złotych, a do prawie 5 tysięcy MSP wpłynęło łącznie blisko 2,9 mld zł. Tarcza Finansowa PFR 2.0 to szybka i skuteczna pomoc. MŚP z branży hotelarskiej i gastronomicznej otrzymały w ciągu 3 tygodni prawie 3 mld wsparcia

– dodał wicepremier.

W MRPiT pracujemy nad dalszymi sposobami skutecznego wspierania przedsiębiorców, m.in. poza systemem kodów PKD.

W przypadku sklepików szkolnych myślimy o tym, aby mechanizm wsparcia oprzeć na zaświadczeniu od dyrektora szkoły, potwierdzającym fakt prowadzenia działalności na terenie placówki.  Szczególnie na sercu leży mi pomoc dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, których na razie nie objęła tarcza branżowa. Podobnie jest ze wsparciem przedsiębiorców  w galeriach handlowych. W tym przypadku rozważamy pomoc nie na podstawie PKD, bo to nie działa, ale na podstawie umowy najmu na przestrzeń w galerii

– mówił J. Gowin.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek podkreśliła, że Polska jest jednym z europejskich liderów pod względem pomocy przeznaczonej na wsparcie.

Przeznaczyliśmy na ten cel środki stanowiące ponad 9% naszego PKB, co jest trzecim najlepszym wynikiem wśród krajów Unii. Ustępujemy jedynie Danii i Austrii. Zarówno Komisja Europejska jak i Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ostatnich komunikatach pozytywnie oceniają wprowadzoną przez Polskę pomoc

– powiedziała wiceminister Michałek.

Zadbaliśmy o bezpieczeństwo finansowe setek tysięcy firm. Warto dodać, że branże, które od początku wybuchu pandemii borykają się z największymi ograniczeniami działalności, tj. gastronomiczna, rozrywkowa, fitness i sprzedaży detalicznej, otrzymują szczególne wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią. 19 grudnia 20220 r. wprowadzono nowe rozwiązanie tzw. tarczę branżową. Dzięki tarczy przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 tys. zł. Dofinansowanie można otrzymać na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, a także do wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Do tej pory 30 tys. przedsiębiorców złożyło wnioski o  pomoc w tym instrumencie. Przedsiębiorcy mogą wystąpić o pomoc do dnia 28 lutego 2021 r., a w ramach nowych branż wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów do 31 marca 2021 r.

– mówiła wiceminister.

Wsparcie dla ponad 6,7 mln miejsc pracy

W zakresie instrumentów nadzorowanych przez MRPiT do 11 lutego przyznano wsparcie dla ponad 6,7 mln miejsc pracy, ograniczając znacznie skalę wpływu kryzysu na sytuację przedsiębiorstw i pracowników – tym samym na sytuację polskich gospodarstw domowych, a mianowicie:

 • 1,7 mln miejsc pracy objętych przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy wsparto dofinansowaniem ze środków FGŚP na kwotę 6,8 mld zł (art. 15g);
 • 1,3 mln miejsc pracy ochroniono dzięki wsparciu z FGŚP w ramach świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15gg) na kwotę 5,6 mld zł;
 • 1,9 mln mikroprzedsiębiorców przyznano pożyczki (art. 15zzd) na kwotę 9,4 mld zł;.
 • 1,4 mln pracowników otrzymało pomoc w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (art. 15zzb i 15zze) na kwotę prawie 4,6 mld zł;
 • 0,3 mln samozatrudnionych otrzymało dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc) na kwotę 1,8 mld zł.

Wojewódzkie urzędy pracy przyznały dofinansowanie na kwotę ponad 12,6 mld zł, a powiatowe urzędy pracy przyznały wsparcie na kwotę ponad 16,2 mld zł, co daje łączną kwotę przyznanego wsparcia 28,8 mld zł.

Pomoc dla poszkodowanych branż

W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców 19 stycznia br. rząd przedłużył i zmodyfikował tarczę branżową. Pomoc kierowana jest punktowo do branż, które odczuwają negatywne skutki COVID-19. Zdecydowano o kontynuacji udzielania pomocy w formie czterech instrumentów:

 • dofinansowania na wynagrodzeń pracowników,
 • świadczenia postojowego,
 • mikrodotacji na prowadzenie działalności gospodarczej
 • zwolnienia ze składek ZUS, bezpośrednio dla przedsiębiorców, którzy prowadzą przeważającą działalność w zakresie kodów PKD zidentyfikowanych jako najbardziej dotknięte skutkami pandemii.

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych 48 branż mogą korzystać z jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości do 5 tys. zł. Instrument ten przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców, również ci, którzy rozpoczęli działalność w 2020 r.

Wnioski o dotację można składać do 31 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu praca.gov.pl. Rozpatrywaniem wniosków zajmują się powiatowe urzędy pracy.  Do 11 lutego br. PUP pobrały do obsługi 39 tys. wniosków na kwotę 195 mln zł, rozpatrzono pozytywnie prawie 20 tys. wniosków na kwotę niemal 99 mln zł.

Co uruchamiamy

 • hotele i obiekty noclegowe w ścisłym reżimie sanitarnym – do 50 proc. obłożenia miejsc noclegowych. Działalność restauracji hotelowych będzie ograniczona;  posiłki będą dostarczane do pokoi.
 • kina, teatry, filharmonie i opery w ścisłym reżimie sanitarnym – do 50 proc. dostępnych miejsc.
 • możliwość korzystania ze stoków i wyciągów narciarskich w reżimie sanitarnym.
 • możliwość uprawiania innych dyscyplin sportowych na otwartej przestrzeni, w tym także korzystania z  boisk, lodowisk i kortów tenisowych, a także z basenów krytych.

Dotychczasowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw

 • Działają wszystkie sklepy w galeriach i centrach handlowych z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 • Świadczenie usług gastronomicznych możliwe wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”.
 • W sklepach ograniczenie – maksymalnie 1 osoba na 10 mkw. w sklepach o powierzchni do 100 mkw. i 1 osoba na 15 mkw. w sklepach o powierzchni powyżej 100 mkw.
 • Likwidacja tzw. godzin dla seniora, które obowiązywały w godz. 10-12 od poniedziałku do piątku.
 • Otwarte galerie sztuki i muzea przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 mkw. powierzchni.
 • Obowiązek 10-dniowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym. Zwolnione z niej będą osoby, które będą miały aktualny test na Covid-19 wykonany na 48 godzin przed powrotem.
 • Ograniczenia w transporcie zbiorowym:
 • 50 proc. liczby miejsc siedzących, albo
 • 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.
 • W miejscach sprawowania kultu religijnego ograniczenie do maksymalnie 1 osoby na 15 mkw., przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 metra. W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeżeli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, należy zachować dystans 1,5 metra i zakryć usta i nos.
 • W zgromadzeniu publicznym może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przy czym odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów.
 • Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji.
 • Możliwość organizacji targów i wydarzeń wyłącznie online.
 • Zawieszenie funkcjonowania parków rozrywki.
 • Zakaz prowadzenia siłowni, klubów fitness i aquaparków.
 • Funkcjonowanie salonów fryzjerskich i kosmetycznych w reżimie sanitarnym – zachowanie minimum 1,5 metra odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyłączeniem obsługi.
 • Zawieszenie działalności dyskotek i klubów nocnych.
 • Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe dostępne tylko dla sportu zawodowego i bez udziału publiczności.
 • Otwarte biblioteki publiczne i naukowe, ale przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 mkw. powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.

Więcej informacji TUTAJ.

źródło: https://www.gov.plFacebook
LinkedIn
Skip to content