MRPiT: Premier Gowin: druga tarcza PFR to nasza odpowiedź na drugą falę pandemii

MRPiT: Premier Gowin: druga tarcza PFR to nasza odpowiedź na drugą falę pandemii

175 mld zł, 35 mld zł z tarczy finansowej PFR 2.0 dla przedsiębiorców najbardziej obecnie poszkodowanych obostrzeniami, a także 1 mld zł pomocy dla gmin górskich – to najnowsze podsumowanie pomocy rządowej z tarcz antykryzysowych. „Naszą odpowiedzią na drugą falę pandemii jest druga tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” – powiedział wicepremier minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Nie wykluczył, że być może już w przyszłym tygodniu na liście branż objętych pomocą znajdą się nowe kody PKD, zaś pomoc z tarczy branżowej zostanie rozszerzona na kolejne dwa miesiące.

Dzięki tarczy antykryzysowej udało się ochronić ok. 6,5 mln miejsc pracy oraz zadbać o bezpieczeństwo finansowe setek tysięcy firm. Przewiduje się, że, dzięki właściwej odpowiedzi na pandemię koronawirusa, Polska przejdzie kryzys z jednym z najmniejszych spadków gospodarczych w całej UE.

Od miesięcy nasze dwa zasadnicze cele jako państwa – społeczeństwa – rządu się nie zmieniają. Po pierwsze: walka o zdrowie i życie. Po drugie: uratowanie milionów miejsc pracy i wsparcie dla tysięcy firm. A wszystko po to, aby zabezpieczyć stabilny byt polskich rodzin

 – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Dlatego – kontynuował minister – naszą odpowiedzią na drugą falę pandemii jest druga tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Minister podkreślił, że będąc w stałym kontakcie z przedsiębiorcami, otrzymuje od nich informacje, że ich branże, chociaż dotknięte pandemią i lockdownem – nie są objęte drugą tarczą.

Te przypadki rzetelnie analizujemy. Być może już w przyszłym tygodniu na liście branż objętych pomocą znajdą się nowe kody PKD.  Jeżeli sytuacja pandemiczna nie poprawi się w kolejnych tygodniach i miesiącach, oczywiście będziemy przedłużać czy rozszerzać różne programy pomocowe

 – zapowiedział.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że pomoc na ratowanie miejsc pracy przyniosła efekt.

Przychodzi taki moment, kiedy możemy powiedzieć sprawdzam dla pomocy, które zastosowaliśmy, a tym narzędziem jest stopa bezrobocia, która na początku pandemii wynosiła 5,8 proc., a obecnie jest 6,2 proc. To pokazuje, że to wsparcie było skuteczne i sprawne

 – oceniła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rząd zaproponuje przedsiębiorcom będącym obecnie w stałym lockdownie przedłużenie pomocy z tarczy branżowej o grudzień i styczeń

– poinformowała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Rozporządzenie w tej sprawie przygotowywane jest już przez MRPiT.

W ramach rozszerzania pomocy z tarczy branżowej zostanie ona także zostanie poszerzona o kod PKD 55.20.Z. związany z turystyką – zapowiedziała wiceminister.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na otwarcie swojej działalności gospodarczej od przyszłego tygodnia, będą wyłączeni z pomocy w ramach tarczy branżowej i tarczy finansowej PFR 2.0

– poinformowała wiceminister.

312 mld zł z tarczy antykryzysowej

MRPiT tworzyło i współuczestniczyło w przygotowaniu kompleksowego pakietu rozwiązań, które składają się na tzw. tarczę antykryzysową. W ten sposób do polskich przedsiębiorców i pracowników ma trafić ponad 300 mld zł.

Dzięki tarczy przedsiębiorcy mogli skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, niskooprocentowanych pożyczek, świadczenia postojowego i zwolnień ze składek na ubezpieczenia.

Z danych ZUS wynika, że do 15 stycznia br. przyjęto 6,5 mln wniosków, udzielając wsparcia na kwotę ok. 30 mld zł, w tym:

 • zwolnienie ze składek ZUS – 13,1 mld zł, 2,1 mln firm, 6,5 mln miejsc prac,
 • świadczenie postojowe – 5,,3 mld zł, 2,7 mln świadczeń,
 • odroczenie terminu i układy ratalne – ponad 9 mld zł,
 • dodatek solidarnościowy – 313 mln zł, 130 tys. osób,
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy – 1 mld zł.

Tarcza antykryzysowa to pakiet wielu instrumentów pomocy finansowej dla pracowników i pracodawców. Jej elementami są tarcza finansowa PFR 1.0 i 2.0, tarcza turystyczna, tarcza branżowa, tarcza górska, pomoc Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu.

Program dla Pracy i Rozwoju

Wyrazem naszej troski jest – przygotowany w naszym resorcie – kompleksowy i wieloaspektowy Plan dla Pracy i Rozwoju.

To rozpisany na konkretne działania program bezpośredniej pomocy dla firm i pracowników dotkniętych skutkami COVID-19, ale i nadanie im nowego kierunku oraz impulsu rozwojowego.

Celem jest osłona polskich przedsiębiorców i pracowników w dobie pandemii oraz przygotowanie gospodarki do powrotu na ścieżkę wzrostu. – Z tą myślą już teraz prowadzimy zaawansowane prace nad pakietem proinwestycyjnym. Rozpoczęliśmy również prace nad Tarczą Prawną i Polityką Przemysłową Polski.

Trzy kluczowe obszary Programu to: bezpośrednia pomoc, nowy kierunek oraz impuls rozwojowy. Część jego rozwiązań jest już wdrożona, a część znajduje się na różnych etapach prac legislacyjnych lub przygotowawczych.

Tarcza finansowa PFR

Tarcza finansowa PFR dla firm i pracowników to program wsparcia o wartości 100 mld zł skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc w ochronie  miejsca pracy, zapewnić firmom płynność finansową oraz pomóc im powrócić na  ścieżkę wzrostu po zniesieniu obostrzeń niezbędnych obecnie do walki z koronawirusem.

Z tarczy finansowej skorzystało do tej pory ponad 340 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy otrzymali pomoc w wysokości ponad 60 mld zł.

15 stycznia 2021r. wystartowała tarcza finansowa PFR 2.0. Zawiera rozwiązania adresowane do: pracowników z mikro, małych, średnich i dużych firm oraz dla samych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach 45 kodów PKD. Łączna wartość pomocy to ponad 35 mld zł. Według szacunków PFR do końca marca 2021 r. z finansowania będzie mogło skorzystać ponad 70 tys. firm.

W puli tarczy 2.0 przeznaczono 13 mld zł pomocy dla mikro, małych i średnich firm oraz 7 mld zł na umorzenia do 100 proc. subwencji z tarczy finansowej 1.0. Dla dużych firm przeznaczono z kolei 25 mld zł z tarczy 2.0.
Ze wsparcia mogą skorzystać m.in. firmy z:

 • branży eventowej,
 • związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • prowadzące handel detaliczny,
 • prowadzące hotele,
 • prowadzące działalność turystyczną,
 • prowadzące placówki gastronomiczne,
 • branży fitness,
 • prowadzące działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych oraz działalność wspomagającą w tym zakresie.

Tarcza branżowa

To wsparcie dla firm z ok. 40 branż, które zostały najbardziej dotknięte obostrzeniami podczas drugiej, jesiennej fali pandemii koronawirusa.

Do 15 stycznia 2021 roku już 66,7 tys. przedsiębiorców złożyło wnioski o dotację do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość pomocy to 332,3 mln zł. Powiatowe urzędy pracy zajmują się ich rozpatrywaniem, dotychczas rozpatrzono pozytywnie 33,3 tys. wniosków na kwotę 166,1 mln zł.

Natomiast 13,15 tys.  przedsiębiorców złożyło wnioski o dopłaty do wynagrodzeń w wysokości 2 tys. zł.

Tarcza branżowa ma objąć pomocą ok. 270 tys. firm a wartość wsparcia to około 4,5 mld zł miesięcznie.

W ramach tarczy branżowej o wsparcie mogą ubiegać się firmy reprezentujące następujące  branże: gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), sportową (fitness, siłownie, rekreacja, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystyczną, transportową, edukacyjną, cateringową, usług pralniczych.

Pomoc z tarczy branżowej to:

 • zwolnienie ze składek ZUS za listopad,
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł,
 • dopłaty w wysokości 2 tys. zł do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu (dotyczy też umów zleceń), przez okres 3 miesięcy,
 • dotacja w wysokości do 5 tys. zł.

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący handel na targowiskach i bazarach są zwolnieni z opłaty targowej w 2021 r.

Wskazane wyżej formy wsparcia – w razie potrzeby – będą mogły zostać przedłużone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Możliwe będzie także poszerzenie pomocy o kolejne branże.

Tarcza turystyczna

Naszą pomocą objęliśmy branżę turystyczną, która jako jedna z pierwszych odczuła negatywne skutki pandemii. Dla jej przedstawicieli, a przy okazji również dla polskich rodzin przygotowaliśmy i wdrożyliśmy tarczę turystyczną oraz Bon Turystyczny, będący wsparciem dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19.

 • Tarcza turystyczna to preferencyjne pożyczki na zwroty wpłat klientów organizatorów turystyki, Turystyczny Fundusz Zwrotów i Turystyczny Fundusz Pomocowy, dodatkowe postojowe oraz zawieszenie składek ZUS dla branży turystycznej. TFZ wypłacił już 190 mln zł z 300 mln zł.
 • Bon Turystyczny to dopłata do wypoczynku w postaci jednorazowo przyznanego 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jednego dodatkowego świadczenia w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Bon będzie ważny do końca marca 2022 r. Tylko do 14 stycznia 2021 r. z przekazano rodzinom 1,1 mln bonów o łącznej wartości blisko 1 miliarda zł.
 • Tarcza branżowa gwarantuje dodatkowe wsparcie dla branży turystycznej. Jest to postojowe (maksymalnie trzy razy) dla organizatorów turystyki i gestorów obiektów hotelarskich, zwolnienie z ZUS dla organizatorów turystyki, jednorazowe dodatkowe postojowe dla pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, pilotów i przewodników oraz przewodników górskich, dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw w wysokości do 5 tys. zł. (piloci i przewodnicy), dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 tys. zł przez 3 miesiące (piloci i przewodnicy, przewodnicy górscy).

Łącznie szacowany koszt tarczy turystycznej ma wynieść 850 mln zł.

Tarcza dla regionów górskich

To najnowsza odsłona pomocy dla turystyki – ponad 200 gmin położonych na terenach górskich otrzyma pomoc w wysokości 1 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach programu gminy mogą skorzystać z dwóch instrumentów wsparcia:

 • Instrument I – podstawą wyliczenia wysokości wsparcia będą wydatki, które dana gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020. Dofinansowanie z programu wyniesie 40 proc. średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 mln zł na jedną gminę.
 • Instrument II – gminy będą mogły ubiegać się również o dopłaty z tytułu utraconych w I kwartale 2021 r. dochodów z podatku od nieruchomości. Chodzi o zwolnienia z tej daniny: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich i infrastruktury turystycznej (kolejki linowe, wyciągi). Dofinansowanie dla jednej gminy wyniesie 80 proc. utraconych przez nią dochodów.

Tarcza górska ruszy już w pierwszym kwartale 2021 roku.

Pomoc Banku Gospodarki Krajowej

Wsparcie przedsiębiorców to także cel działania Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). BGK oferuje finansowanie, a także systemy poręczeń i gwarancji w ramach programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”.

W ramach pomocy BGK przedsiębiorcy sektora MŚP mogą uzyskać:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów zarówno nowych, jak i już zaciągniętych,
 • gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu,
 • gwarancję Biznesmax z dotacją,
 • gwarancję płynnościową,
 • gwarancję spłaty limitu faktoringowego,
 • gwarancję Kreatywna Europa.

Wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu

Przedsiębiorcy z mikro, małych i średnich firm mogą uzyskać z pomocy ARP m.in.:

 • leasing operacyjny – karencja do 12 miesięcy w spłacie dla klientów wykorzystujących samochody ciężarowe lub autokary w swojej działalności gospodarczej,
 • leasing operacyjny „Maszyneria” – na zakup maszyn i urządzeń,
 • pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym – może wynosić od 0,8 mln zł do 5 mln zł,
 • pożyczkę obrotową na finansowanie wypłaty wynagrodzeń – finansowanie kosztów wynagrodzeń w firmach przez okres do 2 lat,
 • Polityka Nowej Szansy – krótkookresowe pożyczki na zapewnienie przedsiębiorstwu płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne dla przedsiębiorstw lub pomoc w restrukturyzacji.

 

źródło: https://www.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content