MRPiT: Szacunek MRPiT: 6,5% wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2021 r.

MRPiT: Szacunek MRPiT: 6,5% wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2021 r.

Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,5%.

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu  6,5%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 0,3 punktu proc., a rok do roku wzrost wyniósł 1 punkt proc. W styczniu 2018 i 2019 r. wskaźnik ten także wzrósł o 0,3 punktu proc.

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2021 roku wyniosła 1 089,6 tys. osób bezrobotnych i – w porównaniu do stanu z końca 2020 roku liczba ta wzrosła o 43,2 tys. osób, czyli o 4,1%.

Wzrost bezrobocia w styczniu jest zjawiskiem stałym polskiego rynku pracy związanym z sezonowością zatrudnienia, upływem z końcem roku okresu na jaki zawarte były umowy czasowe, czy zakończeniem udziału w działaniach aktywizacyjnych.

W tym roku nałożyły się na to również wprowadzone w związku z pandemią obostrzenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.  W urzędach pracy w styczniu br. rejestrowali się przede wszystkim sprzedawcy, kucharze, pomocniczy robotnicy budowlani czy gospodarczy, ślusarze, mechanicy pojazdów samochodowych, magazynierzy i murarze. Są to zawody, w których od lat rejestruje się najwięcej bezrobotnych

– wiceminister Iwona Michałek.

Co ważne, w żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11%, choć był silnie zróżnicowany terytorialnie. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w wielkopolskim (3,9%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,6%).

Według danych Eurostat w grudniu 2020 r. Polska była, po Czechach drugim krajem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem – 3,3%.

Rynek pracy w Polsce wykazuje się odpornością na kryzys wywołany COVID-19, co potwierdzają dane Eurostatu.  Dzięki instrumentom kierowanym do polskich przedsiębiorców udało nam się ochronić 6,7 mln miejsc pracy.  Jeżeli bezrobocie będzie niepokojąco wzrastało podejmiemy działania, które będą miały na celu ograniczenie negatywnego wpływu zamknięcia gospodarki, przede wszystkim na  rynek pracy

– wiceminister Iwona Michałek.

Średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej według danych Eurostatu wynosi 7,5%.

Materiały

Bezrobocie styczen 2021
Wstępne​​_dane​​_o​​_sytuacji​​_na​​_rynku​​_pracy​​_w​​_styczniu​_2021.xls Facebook
LinkedIn
Skip to content