MRPiT: Wiceminister Iwona Michałek: czas na nowe, efektywne formy aktywizacji zawodowej

MRPiT: Wiceminister Iwona Michałek: czas na nowe, efektywne formy aktywizacji zawodowej

Za nami kolejny dzień prekonsultacji projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia, którego głównym celem jest dostosowanie usług publicznych służb zatrudnienia do potrzeb osób szukających pracy oraz pracodawców. Wiceszefowa MRPiT Iwona Michałek spotkała się w Piasecznie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy z woj. mazowieckiego.

Aktualna sytuacja na rynku pracy jest dobra i poprawia się z miesiąca na miesiąc, w dużej mierze dzięki szybkim i skutecznym działaniom podjętym przez rząd oraz dzięki intensywnej pracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Pandemia pokazała jak ważnymi i potrzebnymi instytucjami są urzędy pracy i jak szybko mogą reagować w kryzysowych sytuacjach. Pokazała jednak również, że dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymaga także wielu systemowych zmian w funkcjonowaniu samych urzędów. Potrzebne jest ich odbiurokratyzowanie i unowcześnienie.

W tym celu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzone są wzmożone prace. Ich głównym celem jest głęboka zmiana działania systemu publicznych służb zatrudnienia.

Chcemy, aby urzędy pracy przestały być kojarzone z bezrobociem a zaczęły być kojarzone z aktywizacją zawodową i pracą, bo do tego zostały powołane. Skuteczna aktywizacja osób bezrobotnych powinna opierać się na dobrze zaprojektowanych formach wsparcia. W planowanej reformie urzędów pracy znajdują się rozwiązania, które mają na celu skuteczną aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Dzięki nowoczesnym instrumentom rynku pracy, publiczne służby zatrudnienia będą mogły sprawnie i efektywnie pomagać osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, a to oznacza więcej osób aktywnych zawodowo.
– powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek podczas spotkania z przedstawicielami urzędów pracy.

Część  dotychczasowych instrumentów rynku pracy, które sprawdziły się w aktywizacji, zostawiamy bądź modyfikujemy. Chcemy również wprowadzić nowe formy wsparcia, które będą odpowiadały na potrzeby osób bezrobotnych, ale też korespondowały ze zmieniającymi się wymaganiami rynku pracy,  tak aby działania aktywizacyjne były jeszcze bardziej skuteczne. Jedną z takich propozycji jest pakiet aktywizacyjny, który będzie umożliwiał łączenie kilku form pomocy dla  bezrobotnego wymagającego wieloaspektowego wsparcia – dodała Ewa Flaszyńska – dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRPiT.

O reformie

Najważniejsze propozycje zmian przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczą:

  1. cyfryzacji procesów obsługi klientów urzędów pracy (z zachowaniem praw osób wykluczonych cyfrowo);
  2. usprawnienia oraz poprawy jakości i efektywności działań podejmowanych przez urzędy pracy;
  3. aktywizacji osób biernych zawodowo;
  4. uproszczenia, doprecyzowania i uspójnienia przepisów m.in. w zakresie usług i instrumentów rynku pracy;
  5. uproszczenia warunków nabywania statusu bezrobotnego;
  6. zmniejszenia biurokracji.

Zgodnie z projektem ustawy zmienią się formy wsparcia kierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W ramach optymalizacji pomocy świadczonej przez urzędy pracy wprowadzano zmiany dostosowujące dotychczasowe instrumenty do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Zaprojektowane rozwiązania mają na celu usprawnienie oraz poprawę jakości i efektywności działań aktywizacyjnych. Planowana reforma zakłada m.in.

  • wprowadzenie nowych rozwiązań, np.:  zlecanie działań reintegracji społecznej osób długotrwale bezrobotnych,
  • zmodyfikowanie niektórych form pomocy, np.: rozszerzenie dostępności bonu na zasiedlenie dla wszystkich bezrobotnych,
  • rezygnację z niektórych rozwiązań pomocowych, które się nie sprawdziły np.: z Programu Aktywizacja i Integracja.

W ramach reformy planowane są również działania mające na celu identyfikację oraz dotarcie do osób biernych zawodowo, dotychczas  niezarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy a  potencjalnie mogących podjąć aktywność zawodową. Aby skutecznie zachęcić tę grupę osób  do aktywności,  urzędy pracy będą mogły m.in. podejmować i realizować inicjatywy o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym. Wprowadzenie powyższych działań wpłynie na kreowanie pozytywnego wizerunku  urzędów pracy,  wzrost świadomości  na temat usług przez nie oferowanych oraz zwiększenie liczby osób korzystających ze wsparcia publicznych służb zatrudnienia, co w rezultacie wpłynie na wzrost wskaźnika zatrudnienia w naszym kraju.

 

źródło: https://www.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content