MRPiT: Zmiany na rynku pracy – konsultacje KPO z udziałem wiceminister Iwony Michałek w Toruniu

MRPiT: Zmiany na rynku pracy – konsultacje KPO z udziałem wiceminister Iwony Michałek w Toruniu

Na reformę rynku pracy i służb zatrudnienia planujemy przeznaczyć z Krajowego Planu Odbudowy 52 mln euro – podkreśliła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona podczas spotkania konsultacyjnego dotyczącego Krajowego Planu Odbudowy, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Toruniu.

Podobnie jak inne państwa członkowskie UE,  intensywnie pracujemy  nad planem odbudowy gospodarki. Jego istotnym elementem będą inwestycje z funduszy unijnych, w tym z konsultowanego obecnie Krajowego Planu Odbudowy. Ten nowy model rozwoju ma być nie tylko bardziej zielony i cyfrowy, ale także bardziej sprawiedliwy i zorientowany społecznie. Dlatego w ramach puli dotacji przewidziano  też 52 mln euro na wzmocnienie polskiego rynku pracy – powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.

Aby nasz rynek pracy stał się bardziej efektywny, przyjazny pracownikom i pracodawcom oraz dostępny dla wszystkich, musimy stworzyć solidne i nowoczesne podstawy instytucjonalne. Równie ważną kwestią jest dziś takie zreformowanie służb zatrudnienia, aby jeszcze lepiej niż dotychczas, wypełniały swoją rolę stymulatora przyspieszającego powrót bezrobotnych i osób nieaktywnych zawodowo na rynek pracy  –  dodała Iwona Michałek.

Oprócz wiceszefowej MRPiT w konsultacjach dot. KPO uczestniczyli również Krzysztof Głuc, doradca premiera Jarosława Gowina, dyrektor departamentu rynku pracy MRPiT Ewa Flaszyńska oraz przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowych Urzędów Pracy z województwa kujawsko-pomorskiego.

Ustawy, które wpłyną na kształt rynku pracy w przyszłości

Nowe formy oddziaływania i zmian na polskim rynku pracy znajdą swoje odzwierciedlenie w przygotowywanych aktualnie przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii takich aktach prawnych jak:

  • ustawa o wspieraniu zatrudnienia,
  • ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców,
  • ustawa o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców.

Więcej zobacz na stronie o reformie rynku pracy – kliknij w link.

źródło: https://www.gov.pl/