Na co może liczyć pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne. Monika Tykarska Wiceprezes POPON na portalu gospodarczym

Na co może liczyć pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne. Monika Tykarska Wiceprezes POPON na portalu gospodarczym

Dofinansowanie 1800 zł, zwrot kosztów szkolenia i przystosowania miejsca pracy, a także zwolnienie z opłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Takie korzyści czekają na pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Jak mówi Monika Tykarska, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności pracownika, którego zatrudniamy.

– Do 1800 zł to jest kwota, którą może otrzymać pracodawca, który zatrudnia osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1125 zł to jest kwota z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 450 zł dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – wyjaśnia gość radiowej Jedynki. – Są jeszcze dodatki za niepełnosprawność sprzężoną, ale trzeba pamiętać, że ta kwota jest ograniczona tym, że dofinansowanie ma nie przekraczać wynagrodzenia. A trzeba pamiętać, że od niedawna zwiększono minimalne wynagrodzenie w Polsce, zaś kwota dofinansowania jest od jakiegoś czasu stała i nie jest waloryzowana. To jest też powód, dla którego pracodawcy proszę o to, że jeżeli się zwiększa minimalne wynagrodzenie, to żeby też zwiększała się ta kwota dofinansowania – dodaje.

Zwolnienie z wpłat na PFRON

Firma, która zatrudnia osoby niepełnosprawne może być też zwolniona z obowiązkowych wpłat na PFRON.

– Jeżeli firma ma 6-proc. wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, to wówczas nie płaci tzw. kar za niezatrudnianie niepełnosprawnych. Każda firma, która ma przynajmniej 25 pracowników, powinna zatrudniać osoby z niepełnosprawnością, a jeżeli tego nie robi, to płaci właśnie tę tzw. karę na PFRON. To jest wpłata obowiązkowa i te środki przeznaczane są na dofinansowanie dla pracowników niepełnosprawnych, którzy gdzieś są zatrudnieni. Częściowo jest też przekazywana na projekty, które PFRON ogłasza, wykonuje, dotyczące rehabilitacji społecznej, zawodowej – wyjaśnia Monika Tykarska.

Zwrot niektórych kosztów

Pracodawcy mogą także liczyć na zwrot kosztów związanych ze szkoleniem niepełnosprawnego pracownika. Mogą również starać się o zwrot kosztów, które ponieśli w związku z wyposażeniem stanowiska pracy dla takiej osoby.

Niestety mimo poprawy na rynku pracy, w ostatnich latach zatrudnienie osób niepełnosprawnych maleje. Spada liczba pracowników zakładów pracy chronionej, które w ostatnich latach straciły część ulg podatkowych.

Czytaj całość

Autor: Autor: KAMIL PIECHOWSKI, AWI, POLSKIERADIO.PL

Źródło: http://praca.wnp.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content