Nadpływają Lodołamacze – przełamujemy lody do 15 sierpnia

Nadpływają Lodołamacze – przełamujemy lody do 15 sierpnia

 

Wielki francuski pisarz Honoré de Balzac stwierdził, że „obojętność jest jak lód polarny na biegunach: zabija wszystko”.

To właśnie obojętności rzuciliśmy rękawicę 11 lat temu, gdy Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON postanowiła przeprowadzić pierwszy konkurs LODOŁAMACZE.

Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W Polsce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest o ponad połowę mniejszy niż w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Praca jest dla osoby niepełnosprawnej drogą do rehabilitacji społecznej i zawodowej. Niestety osoby niepełnosprawne w naszym kraju mają duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Pracodawcy nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych ponieważ boją się częstych zwolnień lekarskich, generowania wysokich kosztów zatrudnienia, dostosowywania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Istotą Kampanii jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Pragniemy, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

Konkurs od początku swojego istnienia spotkał się z ciepłym i pozytywnym przyjęciem zarówno społeczeństwa jak i mediów. Konkurs cieszy się też stałym wsparciem lokalnych i krajowych władz. Od pierwszej edycji Patronem Honorowym Konkursu jest Małżonka Prezydenta RPAmbasadorem Konkursu Lodołamacze 2016 została Pani Basia Trzetrzelewska. Cieszy rosnące grono osób wspierających naszą inicjatywę, gdyż wierzymy, że nośnikiem każdej idei jest człowiek. Nawet najwznioślejsze hasła pozostaną martwe, jeżeli zabraknie ludzi gotowych wcielić je w czyn.

Jesteśmy przekonani, że podejmowane przez nas działania są właściwe i przynoszą pozytywne efekty – do kolejnych edycji Konkursu przystępuje coraz więcej przedsiębiorstw i instytucji. Oznacza to, że problematyka zatrudniania osób niepełnosprawnych jest bliska coraz większemu gronu pracodawców.

Do 15 sierpnia przedłużony został termin zbierania zgłoszeń do Konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie Lodołamacze. Przypomnijmy: Konkurs ma na celu promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać się w trzech kategoriach: zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy oraz instytucja. Kapituła przyznaje również dwa dodatkowe wyróżnienia: Lodołamacza Specjalnego i Super Lodołamacza, czyli dla firmy i instytucji szczególnie zaangażowanej w pomoc osobom niepełnosprawnym.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać na adres: lodolamacze@popon.pl .

Gala Ogólnopolska odbędzie się 29 września o godzinie 15:00 w Zamku Królewskim w Warszawie. Patronat Honorowy objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda. Podczas Gali wystąpią między innymi: Grupa MoCarta, Leszek Możdżer. Galę poprowadzi Pani Anna Popek.

Kontakt:

Anna Węgrzynowicz

rzecznik prasowy

kom. 502 198 977

e-mail: rzecznik@popon.pl

 Facebook
LinkedIn
Skip to content