Nakło 24.pl: Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej ponownie nagrodzone

Nakło 24.pl: Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej ponownie nagrodzone

8 października w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Konkursu Lodołamacze, podczas której wyróżniono te osoby i instytucje, które w sposób odpowiedzialny i godny naśladowania podchodzą do zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Konkurs Lodołamacze 2020. Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznaje prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie. Patronat Honorowy nad Konkursem „Lodołamacze 2020” objęła Małżonka Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-Duda. Kampania Społeczna „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” ma na celu przełamywanie barier i uproszczeń w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami, sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje poczucie bycia potrzebnym, szanse na samodzielne życie i spełnienie ambicji.

Tegoroczni laureaci konkursu nagrodzeni zostali w 7 kategoriach jakimi były:
• Zatrudnienie Chronione
• Otwarty Rynek Pracy
• Instytucja
• Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
• Przyjazna Przestrzeń
• Zdrowa Firma
• Dziennikarz bez Barier

Centrum 29 września otrzymało 1 miejsce na Regionalnej Gali konkursu w kategorii Przyjazna Przestrzeń. Natomiast podczas Gali Finałowej w kategorii Przyjazna Przestrzeń przyznano 2 nagrody. Jedną z nich – wyróżnienie – otrzymało Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku. Nagrodę w imieniu Powiatu Nakielskiego odebrali: Tadeusz Sobol – starosta nakielski oraz Agnieszka Heftowicz – dyrektor Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Jest to niesamowite wyróżnienie na tle całego kraju.

Kapitułę Konkursu Lodołamacze 2020 tworzyli w tym roku: Małgorzata Jarosińska-Jedynak – minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Andrzej Kwaliński – Główny Inspektor Pracy, Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Jan Filip Libicki – Senator RP, Sławomir Piechota – Poseł na Sejm RP, Gertruda Uścińska – prezes Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Tomasz Chróstny – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prof. dr hab. med. Andrzej Matyja – Prezes Najwyższej Rady Lekarskiej, Krzysztof Skowroński – Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Iwona Schymalla – Prezes w Fundacji Żyjmy Zdrowo, redaktor naczelny portalu internetowego Medexpress.pl, prof. dr inż. architekt Ewa Kuryłowicz – wiceprezes w autorskiej pracowni architektury Kuryłowicz & Associates; kierownik Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, Jarosław Olechowski – dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Michalina Topolewska – Redaktor Dziennik Gazeta Prawna, Karolina Hamer – Paraolimpijka, polska pływaczka.

 

Materiał: Magdalena Stepka, Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
źródło: http://www.naklo24.pl/