Nasza Gazeta Nidzicka: Ewa Gałka, przewodnicząca koła PSONI w Nidzicy: Jesteśmy dumni, że dostrzeżono nasze działania

Nasza Gazeta Nidzicka: Ewa Gałka, przewodnicząca koła PSONI w Nidzicy: Jesteśmy dumni, że dostrzeżono nasze działania

Doświadczenie, fachowość, tradycja, osiągnięty sukces, wrażliwość społeczna i przede wszystkim odpowiedzialne zatrudnianie osób niepełnosprawnych – to cechy tych, którzy przełamują lody w biznesie. Poznaliśmy Lodołamaczy z Warmii i Mazur, którzy są najlepsi w północnej części Polski.

Laureatów warmińsko-mazurskiej, kujawsko-pomorskiej, pomorskiej, zachodniopomorskiej regionalnej gali konkursu Lodołamacze 2022 poznaliśmy 15 września w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Podczas uroczystej gali ogłoszono wyniki konkursu Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Od 17 lat kapituła konkursowa przyznaje prestiżowe statuetki dla pracodawców wrażliwych społecznie – Lodołamaczy. Doceniono firmy, instytucje, organizacje, osoby z wyjątkową wrażliwością i solidarnością społeczną, elastyczne w działaniu i nowoczesnym podejściu do polityki zatrudnienia, dla których troska o drugiego człowieka – szczególnie osoby z ułomnościami jest jedną z najwyższych wartości.

Lodołamacze Warmii i Mazur
Lodołamacze, którzy na co dzień przełamują bariery i uproszczenia w ocenie możliwości osób z niepełnosprawnościami. Towarzysząca tej idei kampania społeczna związana z zatrudnianiem osób z deficytami pomaga zrozumieć pracodawcom, że niepełnosprawność nie przeszkadza być dobrym pracownikiem, profesjonalistą zaangażowanym w pracę, która sprzyja ich zawodowej aktywizacji, daje szansę na samodzielne życie i spełnienie ambicji. Od 18 lat z sukcesem realizuje swoją misję Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, laureat złotej statuetki Lodołamacze 2022, który zdobył I miejsce w kategorii rehabilitacja społeczno-zawodowa.

W kategorii Zdrowa Firma I miejsce i statuetkę Lodołamacza 2022 otrzymała olsztyńska firma Michelin Polska sp. z o.o.
W kategorii zakład pracy chronionej III miejscem uhonorowano firmę z Lidzbarka Warmińskiego WARMIŃSKA sp. z o. o.

Natomiast spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu instytucji III miejsce przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy.
— Jesteśmy przekonani, że najbardziej skuteczna rehabilitacja, to jest rehabilitacja przez pracę. I tak się zaczęło najpierw w warsztatach terapii zajęciowej, potem zatrudnienie osób niepełnosprawnych w naszych placówkach, w 2011 roku powstała spółdzielnia socjalna „Nie jesteś sam”, a w 2017 roku udało się stworzyć zakład aktywności zawodowej. Jesteśmy dumni, że dostrzeżono nasze działania — powiedziała odbierając nagrodę Ewa Gałka, przewodnicząca koła PSONI w Nidzicy.

Sięgamy po sukces
W uroczystej gali w Bydgoszczy firmom i instytucjom z Warmii i Mazur towarzyszyli dyrektor oddziału PFRON oraz Dorota Solnicka, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej urzędu marszałkowskiego w Olsztynie. Od początku kampanię społeczną i konkurs wspiera Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym roku przedsięwzięcie realizuje w ramach działań „Sięgamy po sukces”.

— Jestem dumny, że tak wielu laureatów z naszego regionu znalazło się w gronie najlepszych Lodołamaczy. Jest to bardzo budujące, że instytucje angażują się w przełamywanie stereotypowego myślenia o osobach z niepełnosprawnością. Dzięki naszym dotychczasowym laureatom widzimy, że w tych firmach, organizacjach, instytucjach osoby z niepełnosprawnością mogą realizować swoje pasje, marzenia zawodowe i życiowe — podsumował Mateusz Szkaradziński, dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału PFRON.
— Współpraca z organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami i samorządami przynosi efekty. Poprzez prowadzenie zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej czy innej działalności widzimy, że w tym małym środowisku zmienia się obraz osób z niepełnosprawnością i za to wszystkim bardzo dziękuję. Dzięki naszym wspólnym działaniom, realizowanym programom rządowym i projektom lokalnym oraz różnym przedsięwzięciom przełamujemy lody i kruszymy krę, która jest coraz mniejsza na Warmii i Mazurach.

Laureatów konkursu na etapie regionalnym czeka finał w stolicy. Prestiżową nagrodą Lodołamacza 2022 zostaną wyróżniane firmy podczas uroczystej gali, ogólnopolskiej która odbędzie się 6 października 2022 w Zamku Królewskim w Warszawie.

Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Istotą Kampanii Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Celem konkursu jest też zainteresowanie pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

źródło: https://gazetaolsztynska.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content