Nasze Sprawy: Aktywnie i z uśmiechem

Nasze Sprawy: Aktywnie i z uśmiechem

Tegoroczna edycja Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych, pod hasłem „Dobra zabawa i moc atrakcji” odbyła się 22 czerwca na terenie kompleksu rekreacyjnego Rzęsa, mieszczącym się w Siemianowicach Śląskich. Pomysł przedsięwzięcia zrodził się w 2011 r. w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Tegoroczna edycja Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych, pod hasłem „Dobra zabawa i moc atrakcji” odbyła się 22 czerwca na terenie kompleksu rekreacyjnego Rzęsa, mieszczącym się w Siemianowicach Śląskich.

W tym roku był współorganizowany ze Śląskim Oddziałem Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach. Imprezie towarzyszył jarmark instytucji i organizacji oraz punkty informacyjne i poradnicze specjalistów: ZUS, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, POPON, PFRON, Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach.

Piknik jest organizowany dla osób z niepełnosprawnością somatyczną i intelektualną, z wadami wzroku i słuchu z terenu całego województwa śląskiego i ma charakter otwarty.

Na polanie pojawili się uczestnicy zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej oraz organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem osób z niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego.

Rzeczywiście atrakcji nie zabrakło. Miały miejsce, oczywiście, różnorodne formy występów estradowych, ale także warsztaty arteterapeutyczne, np. zdobienie toreb materiałowych, gry i animacje na polanie z dinozaurami, nauka strzelania z łuku. Można było zrobić duuużą bańkę mydlaną, a także nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.

Przy polanie zaparkował wojskowy Rosomak i wóz strażacki. Dla amatorów wojskowego jedzenia przygotowano grochówkę i bigos.

Celem pikniku jest wspólne spędzanie wolnego czasu, propagowanie aktywności fizycznej na wolnym powietrzu, prezentacja programów artystycznych, a przede wszystkim zabawa pełna uśmiechów i pozytywnych wrażeń i ten cel został osiągnięty.

Zobacz galerię…

Źródło: http://naszesprawy.eu/Facebook
LinkedIn
Skip to content