Nasze Sprawy: Kongres POPON na okoliczność 25-lecia tej organizacji

Nasze Sprawy: Kongres POPON na okoliczność 25-lecia tej organizacji

3 grudnia Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) świętowała 25-lecie powstania tej organizacji. Z tej okazji zorganizowano kongres i debatę ekspercką online.

Historię powstania POPON-u przypomniał Jan Zając, prezes POPON. – 25 lat temu żyliśmy w innej Polsce, w której dopiero uczyliśmy się kapitalizmu, w Polsce, w której budowaliśmy nowe na fundamentach starego. (…) W tamtym czasie inaczej patrzyliśmy na wszystko, w tym na zatrudnienie, szczególnie osób niepełnosprawnych. Zmieniała się gospodarka, ale zmieniało się także społeczeństwo – przypominał prezes Zając.

– To właśnie z potrzeby powstania nowych rozwiązań dostosowanych do realnych potrzeb i możliwości gospodarki, z potrzeby dyskusji nad najlepszymi praktykami, z potrzeby wzajemnego wspierania się i poznania powstała idea zrzeszenia się pracodawców osób niepełnosprawnych. Tak 25 lat temu powstała POPON – kontynuował prezes Zając. Byliśmy i będziemy zawsze tam gdzie dyskutuje się i tworzy warunki dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Będziemy budować mosty, a nie podziały.

POPON to także idea promocji tych, dla których idea społecznej odpowiedzialności biznesu dostępności i równości jest najważniejsza. Dlatego15 lat temu dla pracodawców wrażliwych społecznie stworzono konkurs Lodołamacze, nad którym patronat honorowy objęła małżonka prezydenta RP.

Jubileusz był także okazją do złożenia gratulacji i podziękowań za dotychczasową działalność. Wśród składających życzenia znaleźli się m.in. para prezydencka,  Marlena Maląg – minister rodziny i polityki społecznej, Adam Bodnar – rzecznik praw obywatelskich, Gertruda Uścińska – prezes ZUS,  ministrowie , przedstawiciele instytucji państwowych, posłowie, senatorowie, przedstawiciele pracodawców, partnerzy.

Barbara Pokorny – przewodnicząca Rady Krajowej POPON podziękowała za  gratulacje i życzenia. Przypomniała, że 25 lat temu nie było systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych a rozwiązania, które w tamtym czasie obowiązywały były ułomne i nie gwarantowały osiągnięcia nawet najmniejszych celów. Wszyscy chcieli i oczekiwali zmian, ale brakowało wspólnych działań. Dlatego powołano organizację, która zrzesza pracodawców dużych i małych, tych którzy zapewniają warunki pracy chronionej i tych, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy.

Jubileusz to czas podsumowań, ale jak zapewniła Barbara Pokorny to przede wszystkim czas na podejmowanie nowych wyzwań. Jednym z nich jest realizacja wraz z partnerami i Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej projektu, który pozwoli wdrożyć potrzebne zmiany w instrumentach wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Po raz pierwszy głos pracodawców będzie mógł wybrzmieć od pierwszych etapów pracy.

Kolejnym punktem jubileuszowego kongresu była debata ekspercka pod hasłem „Jak mądrze wykorzystać 25 lat doświadczeń w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, w której uczestniczyli Michalina Topolewska – redaktorka Dziennika Gazety Prawnej, Krzysztof Kosiński – wiceprezes POPON, Tomasz Chudobski z Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Robert Jagodziński z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

W debacie oceniono osiągnięcia 25 lat, ale także podkreślono co jeszcze jest do zrobienia. Dużym plusem jest fakt, że system zatrudnienia istnieje i daje zatrudnienie około pół miliona osobom z niepełnosprawnością w Polsce. To czego brakuje to jasność przepisów, czytelność reguł, stabilność rozwiązań i czasem też wzajemnego zaufania. Budowa zaufania wobec partnerów to będzie ważne wyzwanie w przyszłości.

Debatę zdominował temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych Rozmawiano o rynku pracy chronionej, o problemach tego rynku i jego przyszłości. Poruszono zagadnienia orzecznictwa i reformy systemu orzekania. Jak ta reforma powinna wyglądać i w jakim kierunku pójść. Oceniono także Strategię przygotowywaną przez resort rodziny na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2020-2030.

Na koniec nie zabrakło tematu najbardziej aktualnego, czyli  pomocy państwa w czasie epidemii skierowanej do pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, życzymy sukcesów w wdrażaniu nowych inicjatyw i owocnej działalności na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji: www.popon.pl

Autor: kat/
Źródło: http://naszesprawy.eu/Facebook
LinkedIn
Skip to content