Nasze Sprawy: Lodołamacze 2020 dla wrażliwych i przełamujących bariery

Nasze Sprawy: Lodołamacze 2020 dla wrażliwych i przełamujących bariery

Już po raz piętnasty nagrodzono pracodawców wrażliwych społecznie. 8 października podczas Gali Finałowej Konkursu Lodołamacze wyróżniono te osoby i instytucje, które w sposób odpowiedzialny i godny naśladowania podchodzą do zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jego organizatorem jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której założycielem i fundatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

– Przez 15 lat konkurs z pewnością zyskał swoją markę i stał się jedną z ważniejszych inicjatyw promujących integrację społeczną i aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami – mówiła w Zamku Królewskim w Warszawie Agata Kornhauser-Duda.

Przedtem jednak uczestników gali powitał Jan Zając, prezes Zarządu Krajowego POPON. Przedstawił ewolucję jaką przeszedł ten konkurs na przestrzeni 15. lat, który obecnie – prócz obszaru zatrudniania – obejmuje wiele innych kategorii związanych z obszarem niepełnosprawności. – Dzisiaj myślimy już nie tylko o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością, ale o szerokim wyrównywaniu ich szans w życiu społecznym – powiedział.

Podziękował też wszystkim pracodawcom zatrudniającym te osoby, którzy chętnie poddają się weryfikacji uczestnicząc w tym konkursie i rywalizując o laur Lodołamacza. Oni tworzą szczególnie dobre warunki dla pracy osób z niepełnosprawnością. Dziękował również ambasadorom konkursu – ludziom kultury i sztuki oraz ludziom mediów. – Bez nich, bez Państwa ten konkurs nigdy by nie osiągnął takiej pozycji – podkreślił. – Media zrobiły bardzo wiele nie tylko dla konkursu, co dla kreowania nowej rzeczywistości – idei zatrudniania, społecznej odpowiedzialności biznesu, idei wrażliwości społecznej Bardzo za to dziękuję – dodał.

Laureaci Lodołamaczy to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia. To pracodawcy otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych, których przedsiębiorstwa dały szansę swoim pracownikom na pracę i rozwój. W ich firmach osoba z niepełnosprawnością jest pełnoprawnym pracownikiem zaangażowanym we wspólne budowanie sukcesu firm.

– Każdy jubileusz skłania do refleksji, do dokonywania podsumowań, ale też do składania gratulacji – powiedziała Pierwsza Dama, która pogratulowała sukcesu pomysłodawcom organizatorom i wszystkim uczestnikom konkursu. – W tej szlachetnej rywalizacji wzięło udział ponad 5 tysięcy przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne, spośród których Kapituły Konkursu wyłoniły 1380 laureatów i 166 wyróżnionych w obecnie już 7 kategoriach – podsumowała małżonka prezydenta. – Uważam, że największą zasługą konkursu jest fakt, że coraz więcej firm, coraz więcej organizacji, instytucji, samorządów, stowarzyszeń i ludzi mediów angażuje się w kruszenie lodów obojętności wobec problemu, jakim bywa całkowite lub częściowe wykluczenie zawodowe osób niepełnosprawnych – podkreśliła.

Od początku konkurs był obejmowany przez małżonki prezydentów honorowymi patronatami. – Bardzo cieszę się, że mogę kontynuować tę tradycję – oświadczyła Agata Kornhauser-Duda. Podczas jubileuszowej gali podkreśliła, że ta ważna i cenna inicjatywa przez ostatnie lata stała się jej bardzo bliska. – Dzięki konkursowi poznałam wielu autentycznie zaangażowanych ludzi i miałam okazję osobiście podziwiać efekty ich działalności – mówiła Pierwsza Dama. Przypomniała, że w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych  w ostatnim czasie wydarzyło się wiele dobrego, ale też zostało jeszcze dużo do zrobienia.

– Chciałabym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w konkurs. Dziękuję za dobro, które Państwo czynią, które stało się udziałem nie tylko pracodawców i pracowników, ale także całego społeczeństwa, nas wszystkich – kontynuowała Pierwsza Dama. – Postawa uczestników konkursu i ogromna motywacja osób z niepełnosprawnościami służą rozwojowi naszej gospodarki, kultury, sportu, sfery usług publicznych i wielu innych dziedzin – oznajmiła.

Do tegorocznych laureatów i wyróżnionych Agata Kornhauser-Duda skierowała słowa uznania, szacunku i wdzięczności za „wrażliwość, otwarte serca i umysły, za dawanie dobrego przykładu”. Podkreśliła, że lodołamacze postrzegają osoby niepełnosprawne nie przez pryzmat ograniczeń, ale zdolności, możliwości i talentów. – Dziękuję, że dostrzegają Państwo potencjał, jaki w tych osobach tkwi – zaakcentowała.

Pierwsza Dama zwróciła uwagę, że dzięki prowadzeniu odpowiedzialnej polityki społecznej osoby niepełnosprawne mogą podążać śladem słynnego astrofizyka, Stevena Hawkinga, który powiedział: irytowanie się moją niepełnosprawnością byłoby stratą czasu. Trzeba iść ze swym życiem do przodu. – Bardzo dziękuję, że Państwo taką szansę osobom niepełnosprawnym dają i stwarzają do tego odpowiednie warunki – powiedziała małżonka prezydenta.

Na zakończenie wystąpienia Pierwsza Dama przyznała, że dzięki licznym kontaktom ze środowiskiem osób niepełnosprawnych przekonała się, że składa się ono ze szczególnie wielu osób „wielkich duchem, wielkich marzeniami, wielkich ambicjami i wielkich determinacją”. – Dlatego uważam, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest zawsze dobrą decyzją. To zawsze inwestycja w dobrego pracownika – zapewniła Agata Kornhauser-Duda, powtarzając za mottem Lodołamaczy: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest trendy!

W wydarzeniu uczestniczyła m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka. – Inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami są niezwykle potrzebne w dzisiejszym świecie. To nie tylko przełamywanie barier, to także wyraz nowoczesnego myślenia o wspólnocie. Dziękuję organizatorom i laureatom konkursu Lodołamacze 2020 za zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie. Temat jest mi o tyle bliski, że jako Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynujemy program Dostępność plus, który ma za zadanie zmieniać nasze otoczenie tak, by każdy z nas, niezależnie od stopnia swojej sprawności, mógł się w nim odnaleźć  – mówiła wiceminister Anna Gembicka.

Kapituła Konkursowa uhonorowała w tym roku następujących laureatów: 

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

 • I miejsce i statuetka LODOŁAMACZA 2020: Elbląska Spółdzielnia Niewidomych ELSIN
 • II miejsce: ABC-Service Sp. Jawna, R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk ZPCh z Wrocławia
 • III miejsce: DRAMERS S.A. Swarzędz

Kategoria Otwarty Rynek

 • I miejsce i statuetka LODOŁAMACZA 2020: Fundacja Leżę i Pracuję Katowice
 • II miejsce: Poczta Polska S.A.
 • III miejsce: Spółdzielnia Socjalna DALBA, Puck

Kategoria Instytucja

 • I miejsce i statuetka LODOŁAMACZA 2020: Fundacja Promyk Słońca Wrocław
 • II miejsce: Caritas Archidiecezji Lubelskiej
 • III miejsce: nie przyznano

Kategoria Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa

 • I miejsce i statuetka LODOŁAMACZA 2020: WTZ przy PSONI Koło w Krośnie
 • II miejsce: WTZ Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu
 • III miejsce: ZAZ w Tucholi
 • Wyróżnienie:
  WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki w Ozorkowie


Kategoria Przyjazna Przestrzeń

 • I miejsce i statuetka LODOŁAMACZA 2020: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Wyróżnienie: Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku


Kategoria Zdrowa Firma

 • I miejsce i statuetka LODOŁAMACZA 2020: Kopalnia Soli „Wieliczka”

Kategoria Dziennikarz bez Barier

 • miejsce i statuetka LODOŁAMACZE 2020: Przemysław Kossakowski
 • Wyróżnienia: Katarzyna Dowbor i Anna Morawska

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2020 – Futbolowa Banda

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2020

 • Siostra Małgorzata Chmielewska
 • Wyróżnienie: dr. Krzysztof Kurowski

W trakcie finałowej gali w Zamku Królewskim w Warszawie wystąpili Dorota Osińska i

Andrzej „Piasek” Piaseczny.

Konkurs współfinansowany jest ze środków PFRON.

Zobacz galerię…

Info: prezydent.pl, popon.pl, gov.pl, oprac. rhr/, fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP
źródło: http://naszesprawy.eu/