Nasze Sprawy: Rusza 15. jubileuszowa edycja kampanii społecznej Lodołamacze 2020!

Nasze Sprawy: Rusza 15. jubileuszowa edycja kampanii społecznej Lodołamacze 2020!

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznaje prestiżowe statuetki dla pracodawców wrażliwych społecznie – Lodołamacze.

Wysoko umieszczone klamki w drzwiach, brak wind, podjazdów, wszechobecne stopnie i schody – to nie jedyne przeszkody na jakie na co dzień napotykają osoby z niepełnosprawnością. Walka jaką muszą stoczyć by zdobyć pracę na poziomie swoich kwalifikacji bywa nierówna. Często wyzwaniem jest zdobycie jakiejkolwiek pracy. W końcu niepełnosprawność wymaga od pracodawców spojrzenia głębiej niż na powierzchowne dysfunkcje.

Kampania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację tych osób, celem pełnoprawnego ich funkcjonowania w codziennym życiu.

Istotą kampanii jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, ich integracja oraz stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla tej grupy osób oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Organizatorzy pragną, by idea konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby te są pełnowartościowymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

Historia 15-lecia konkursu Lodołamacze obrazuje i wyznacza nowe kierunki rozwoju i nowy styl pracy – uwzględniający wrażliwość społeczną i otwartość na tych, którzy potrzebują pomocy. Jubileusz konkursu będzie okazją do docenienia wzajemnego wysiłku na rzecz upowszechniania idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

W ciągu 14 lat trwania konkursu wzięło w nim udział ponad 5000 firm. Kapituły konkursu przyznały 1380 nagród oraz 166 wyróżnień. Na temat kampanii Lodołamacze powstało ponad 4500 publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych i marketingowych.

Od 15 maja do 15 sierpnia można zgłaszać się do konkursu „Lodołamacze 2020” w następujących kategoriach:

  1. Zatrudnienie Chronione
  2. Otwarty Rynek Pracy
  3. Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
  4. Instytucja
  5. Przyjazna Przestrzeń
  6. Zdrowa Firma
  7. Dziennikarz bez Barier
  8. Lodołamacz Specjalny
  9. SuperLodołamacz

Konkurs Lodołamacze 2020 odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Ogólnopolska  Gala Lodołamacze 2020 odbędzie się 8 października w Zamku Królewski  w Warszawie.

Organizatorzy serdecznie zapraszają i zachęcają do zgłaszania się do konkursu.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie http://www.lodolamacze.info.pl w zakładce “Formularze Zgłoszeniowe”.

 

źródło: http://naszesprawy.eu/



Facebook
LinkedIn
Skip to content