Niepełnosprawni bez pracy. Komentarz POPON w Gazecie Współczesnej

Niepełnosprawni bez pracy. Komentarz POPON w Gazecie Współczesnej

Według różnych szacunków liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosi od 5 do ponad 7 mln. Zaledwie 28 proc. z nich jest aktywnych zawodowo.

 

 

Według danych GUS osób niepełnosprawnych jest w Polsce ok. 5 mln (co stanowi ok. 14 proc. ogółu społeczeństwa). Wyższe szacunki podaje Eurostat, według którego na koniec 2014 roku z niepełnosprawnością borykało się 7,7 mln Polaków. Z szacunków PFRON wynika, że zaledwie 28 proc. osób niepełnosprawnych w Polsce j est aktywnych zawodowo – przy średniej unijnej na poziomie 40 proc. Wśród osób głuchych i niedosłyszących bezrobocie przekracza 70 proc. – Dużym wyzwaniem dla osób z niepełnosprawnościami jest znalezienie odpowiedniej pracy, bo każdy ma inne potrzeby, kwalifikacje i umiejętności. Znalezienie takiej oferty i przygotowanie pracodawców jest ciągle dużym wyzwaniem – wskazuje Aneta Olkowska z Fundacji Aktywizacja.

 

Obecnie podstawowym instrumentem wsparcia osób z niepełnosprawnościami są dofinansowania dla pracodawców. To dość drogi instrument, który kosztuje ponad 3 mld zł rocznie.

 

– Ten system utrzymuje miejsca pracy, ale raczej nie tworzy nowych. Potrzebne są proaktywne programy, które wyciągną te 1,6 mln osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym, które dziś nie są aktywne zawodowo. Potrzeba nowych typów usług, długoterminowych rozwiązań, które spowodują, że co

 

Do najpilniejszych wyzwań rynku pracy należy aktywizacja i zmniejszenie bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych najmniej pół miliona spośród tych osób niepracujących wej-dzie na rynek pracy – podkreśla Przemysław Żydok, prezes Fundacji Aktywizacja.

 

Osoby niepełnosprawne nie do końca są świadome, jakie mają możliwości, jakie przysługuje im wsparcie i gdzie zgłosić się po pomoc. Liczba form wsparcia, narzędzi i programów jest taka duża, że wiele osób się w nich gubi.

 

Eksperci podkreślają też, że systemowe wsparcie powinno być uzależnione od rodzaju niepełnosprawności, z jaką boryka się dana grupa. Część osób niepełnosprawnych może się bez większych kłopotów kształcić i podejmować pracę zawodową, z kolei inni -na przykład ze względu na ograniczenia ruchowe -w ogóle nie mają takiej możliwości.

 

– Osoby niepełnosprawne na rynku pracy są dziś w dużo lepszej sytuacji niż jeszcze kilka lat temu. Niemniej jednak pracodawcy nadal preferuj ą zatrudnianie innych grup pracowników. Wynika to z faktu, że niektóre przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych są zbyt skomplikowane – to często powtarzany przez pracodawców argument. – podkreśla Krzysztof Kosiński z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 

Autor: Maciej Mituła

Źródło: Gazeta WspółczesnaFacebook
LinkedIn
Skip to content