Niepełnosprawni Lublin: LODOŁAMACZE 2020. Znamy laureatów konkursu

Niepełnosprawni Lublin: LODOŁAMACZE 2020. Znamy laureatów konkursu

Lodołamacze to konkurs adresowany do pracodawców oraz instytucji i organizacji, które wyróżnia wrażliwość społeczna na potrzeby innych. Dzisiaj poznaliśmy zwycięzców XV edycji konkursu. Przełamują oni stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. W wydarzeniu uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka.

„Inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami są niezwykle potrzebne w dzisiejszym świecie. To nie tylko przełamywanie barier, to także wyraz nowoczesnego myślenia o wspólnocie. Dziękuję organizatorom i laureatom konkursu Lodołamacze 2020 za zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie. Temat jest mi o tyle bliski, że jako Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynujemy program Dostępność Plus, który ma za zadanie zmieniać nasze otoczenie tak, by każdy z nas, niezależnie od stopnia swojej sprawności, mógł się w nim odnaleźć” – mówiła wiceminister Anna Gembicka.

Tytułem „Lodołamacza” wyróżniane są instytucje, firmy i osoby, które jako cel działalności stawiają sobie eliminowanie barier społecznych, z jakimi na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnościami.

Laureaci konkursu przełamują stereotypy i uprzedzenia. To pracodawcy otwarci na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, których przedsiębiorstwa dały szansę swoim pracownikom na pracę i rozwój. W ich firmach osoba z niepełnosprawnością jest pełnosprawnym pracownikiem zaangażowanym we wspólne budowanie sukcesu firmy.

Laureaci zostali nagrodzeni w następujących kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione,
  • Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa,
  • Otwarty Rynek Pracy,
  • Instytucja,
  • Przyjazna Przestrzeń,
  • Zdrowa Firma,
  • Dziennikarz bez Barier.

Nagrody zostały przyznane także w kategoriach specjalnych – Lodołamacz Specjalny i Super Lodołamacz.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, jest organizatorem konkursu . Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Zobacz listę laureatów.

Źródło: http://niepelnosprawni.lublin.plFacebook
LinkedIn
Skip to content