Niepełnosprawni.pl: Trzy nowe kategorie w konkursie „Lodołamacze”

Niepełnosprawni.pl: Trzy nowe kategorie w konkursie „Lodołamacze”

Trzy nowe kategorie wprowadzono w tym roku do 12. edycji konkursu „Lodołamacze”: przyjazna przestrzeń, zdrowa firma i dziennikarz bez barier – poinformowano w Krakowie podczas regionalnej inauguracji konkursu.

W Krakowie odbyła się w piątek, 7 lipca, regionalna inauguracja konkursu i kampanii na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami – dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Zatrudnienie jest trendy

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, „Lodołamacze” to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie pokazują, że człowiek z niepełnosprawnością może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

– Od 12 lat organizujemy ten konkurs, jest on poświęcony pracodawcom, którzy mają większą wrażliwość społeczną niż ogół naszego społeczeństwa. Konkurs ma promować tworzenie nowych stanowisk pracy, organizowanie pracy w sposób lepszy niż jest to w standardzie, ma dawać pozytywny przykład – powiedział prezes Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Jan Zając.

Jak przypomniał, hasło konkursu brzmi: „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest trendy”.

– Powoli udaje nam się przebić do świadomości społecznej Polaków, że jest to hasło prawdziwe – podał prezes.

Nowe kategorie konkursu

W ramach konkursu pracodawcy powalczą jak co roku o tytuł Lodołamacza 2017 w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja. Niezależne kapituły wyłonią również laureatów dwóch nagród dodatkowych: Super Lodołamacz dla przedsiębiorcy, instytucji lub zakładu oraz Lodołamacz Specjalny dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nowe kategorie:

  • Przyjazna przestrzeń – dotyczy obiektów, przestrzeni publicznych i komunikacyjnych, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Zdrowa Firma – dotyczy pracodawców, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników.
  • Dziennikarz bez barier – promowani będą dziennikarze, którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami z niepełnosprawnością i ich zatrudnianiem.

Przełamać lody

Konkurs „Lodołamacze” organizowany jest corocznie od 2006 r. W dotychczasowych 11 edycjach konkursu przyznano ponad 550 tytułów Lodołamacza, w konkursie wzięło udział blisko 4 tys. uczestników.

We wrześniu będą miały miejsce cztery regionalne rozstrzygnięcia konkursu. Ogólnopolscy laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni 27 września w Zamku Królewskim w Warszawie.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Autor: PAP

Źródło: niepelnosprawni.plFacebook
LinkedIn
Skip to content