Niepełnosprawni popracują godzinę krócej pisze Gazeta Pomorska i cytuje nasz komentarz

Niepełnosprawni popracują godzinę krócej pisze Gazeta Pomorska i cytuje nasz komentarz

Od 10 lipca pracownik ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością będzie pracował 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.

 

– Słyszałem, że nie będę już musiał pracować po osiem godzin dziennie, a krócej bez specjalnego zaświadczenia od lekarza – mówi pan Marian, niepełnosprawny z Sępólna Krajeńskiego.

 

Nie potrzeba zaświadczenia od lekarza

– Szef nam tego oficjalnie nie powiedział, więc może jeszcze długo trzeba czekać Od kiedy zmiany zaczną obowiązywać – pyta pan Marian.

 

– Od najbliższego czwartku pracownik ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie pracował 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo bez konieczności uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego w tej sprawie – informuje Anna Skupień, rzecznik prasowy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 

Zasady czasu pracy niepełnosprawnych uregulowane są odmiennie niż pełnosprawnych.

 

Nie może on przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

 

Chyba że osoba niepełnosprawna posiada znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 

Wówczas jest to 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Skrócony czas pracy przysługuje tym osobom z mocy prawa, a nie, tak jak dotychczas, na mocy zaświadczenia lekarskiego.

 

Jednak mimo zmian w przepisach ustawy o rehabilitacji dopuszczalne są także wyjątki.

 

Nie dla zatrudnionych przy pilnowaniu

– Skróconego czasu pracy nie stosuje się do osób zatrudnionych przypilnowaniu – podkreśla Mateusz Brząkowski, ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. – Również wówczas, gdy na wniosek takiej osoby lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi taką zgodę.

 

Co to oznacza

Jeżeli osoba niepełnosprawna, bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności, jest zatrudniona przy pilnowaniu lub gdy lekarz wyrazi na to zgodę, należy w tym przypadku stosować przepisy dotyczące czasu pracy wynikające z Kodeksu pracy.

 

Mając zgodę lekarza niepełnosprawny pracuje według tych samych zasad, co pełnosprawny.

 

Czyli, może to robić w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.

 

Warto przy okazji przypomnieć, że koszty badań lekarskich, zgodnie s prawem, ponosi pracodawca.

 

Autor: Agnieszka Domka-Rybka

Żródło: Gazeta PomorskaFacebook
LinkedIn
Skip to content