Niepelnosprawni.slaskie.pl: Lodołamacze ruszają w nowej odsłonie

Niepelnosprawni.slaskie.pl: Lodołamacze ruszają w nowej odsłonie

XII edycja konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie

11 edycji, ponad 550 przyznanych tytułów „Lodołamacza” i wręczonych statuetek, ponad 3900 uczestników konkursu – to bilans ostatnich 11 lat funkcjonowania konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”. W jego rozwój od lat zaangażowanych jest wiele osób, które łączy wspólny cel – przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Statuetka przyznawana była co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych. Kapituła Konkursu nagradzała firmy otwarte na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pracodawców wyjątkowych, zaangażowanych i promujących niepełnosprawnych pracowników.

W tym roku nowa, odmieniona odsłona XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017. Konkurs zyskał nową strukturę i nowe zasady.

Pracodawcy powalczą o tytuł Lodołamacza 2017 w kategoriach:

  • Zatrudnienie chronione,
  • Otwarty rynek pracy
  • Instytucja
  • Przyjazna przestrzeń (nowa kategoria)
  • Zdrowa firma (nowa kategoria)
  • Dziennikarz bez barier (nowa kategoria)

Kategoria specjalna:

  • Super Lodołamacz
  • Lodołamacz specjalny

Pracodawcy powalczą jak co roku o tytuł Lodołamacza 2017 w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja.

Niezależne kapituły wyłonią również laureatów dwóch nagród dodatkowych: Super Lodołamacz dla przedsiębiorcy, instytucji lub zakładu oraz Lodołamacz specjalny dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Lodołamacze w nowej odsłonie z rozszerzoną formułą zostały wzbogacone o trzy nowe kategorie.

Kategoria „Przyjazna przestrzeń” – obiekty, przestrzenie publiczne, komunikacyjne, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kategoria „Zdrowa firma” – pracodawcy, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników. Pracodawcy, którzy rozwijają różnego rodzaju aktywności – programy zdrowotne, zajęcia sportowe, badania profilaktyczne, dodatkowa opieka zdrowotna, działania edukacyjne.

Kategoria „Dziennikarz bez barier” – Dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi, którzy poruszają w swoich audycjach, programach, artykułach problematykę związaną z osobami niepełnosprawnymi i ich zatrudnianiem.

Zbieranie zgłoszeń do konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu nastapią 4 regionalne rozstrzygnięcia konkursu. Ogólnopolskich laureatów konkursu poznamy 27 września w Zamku Królewskim w Warszawie.

Projekt „LODOŁAMACZE” dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Więcej na stronie konkursu

Źródło: niepelnosprawni.slaskie.pl