Niepełnosprawni walczą o pracę. To warunek godnego życia – komentarz Jana Zająca prezesa POPON w Dzienniku Polskim

Niepełnosprawni walczą o pracę. To warunek godnego życia – komentarz Jana Zająca prezesa POPON w Dzienniku Polskim

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych walczy o zmianę przepisów, która umożliwiłaby niepełnosprawnym podjęcie pracy.-Obecna rozmowa z rządem na ten temat to udawanie dialogu-ubolewa Jan Zając, prezes POPON.

Pod koniec ubiegłego roku alarmowaliśmy, że od stycznia 2014 r. zasadniczo (średnio o około 30 proc.) zmniejszają się dopłaty PFRON do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wysokość obniżek uzależniono od stopnia niepełnosprawności pracowników i statusu zakładu pracy, a dofinansowanie zwiększono tylko dla najbardziej upośledzonych, którzy stanowią niewielki procent zatrudnionych.

Nowe przepisy dotyczą zarówno zakładów pracy chronionej (w całej Polsce zatrudniały onewub. roku 170 tys. osób),jak i przedsiębiorstw na tak zwanym otwartym rynku pracy. W praktyce oznaczają zwolnienie dziesiątków tysięcy osób. Szacuje się, że w samej tylko Małopolsce redukcje stanowisk mogą dotknąć kilku tysięcy niepełnosprawnych Dla nich ta praca jest-po pierwsze – jedyną możliwością dorobienia paru groszy do zwykle głodowej renty, po drugie -jedyną szansą na frakcjonowanie w społeczeństwie.

Dlatego POPON przygotował program „Dialog Społeczny”. Jego finałem będzie przedłożenie rządowi projektu nowelizacji przepisów o zatrudnieniu niepełnosprawnych. – Obecne regulacje są niejasne i nieprzejrzyste. W oparciu o inne kryteria stopień niezdolności do pracy orzeka ZUS, inne przyjmują powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – mówi Jan Zając. Podkreśla, że dla twórców programu nie jest kluczowe zwiększenie kwot dopłat, lecz zmiana podejścia do problemu.

W10 miastach Polski, m.in. w Krakowie, odbywają się spotkania pracodawców, samorządowców i organizacji pozarządowych, które pozwolą na wypracowanie projektu nowelizacji prawa. Do grona ekspertów zaproszono m.in. prof. Elżbietę Kryńską, specjalistkę polityki gospodarczej i społecznej oraz Krzysztofa Patera, członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Autor: Dorota Stec-Fus

Źródło: Dziennik Polski

 Skip to content