Niepełnosprawny jest pełnoprawny. Także na rynku pracy

Niepełnosprawny jest pełnoprawny. Także na rynku pracy

– Chcemy wspólnie z rządem stworzyć nową ustawę dotyczącą zatrudniania osób niepełnosprawnych, bo w starej jest dużo braków – tłumaczy Monika Tokarska z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, inicjatora cyklu seminariów, które odbywają się w różnych miastach Polski.

– Z naszych obserwacji wynika, że dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych są jak na razie najbardziej skuteczną zachętą dla pracodawców – mówi gość „Poranka OnLine”. – Jednak potrzebne jest również ogólne uporządkowanie wszystkich paragrafów prawnych, które obowiązują w takich wypadkach. Niestety w naszym kraju te przepisy ciągle się zmieniają. Raz mamy odgórnie ustalony, 7-godzinny dzień pracy, innym razem decyduje o tym lekarz. Podobnie jest z orzecznictwem. To, co w jednym województwie uznawane jest za niepełnosprawność o umiarkowanym stopniu, w innym uchodzi za lekką. Takich nieścisłości być nie może.

Stąd też pojawił się pomysł zorganizowania cyklu spotkań, których celem będzie wypracowanie takich metod dialogu i współpracy, które sprawią, że ustawodawca w konstruowaniu przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych będzie brał pod uwagę postulaty wszystkich stron dialogu społecznego.

– Zdarza się, że do naszej organizacji zgłaszają się osoby reprezentuj\ce bardzo roszczeniową postawę w stylu „skończyłem kurs, ta praca mi się należy”. Tymczasem, żaden pracodawca nie zatrudni osoby tylko dlatego, że jest niepełnosprawna, bo najważniejsze dla niego są kompetencje i kwalifikacje – przekonuje Monika Tykarska, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. – Chcemy to uświadomić wszystkim zainteresowanym, bo nasze doświadczenie pokazuje, że osoby niepełnosprawne często oczekują taryfy ulgowej. A to tak nie działa i ten model myślenia musimy zmienić.

We wszystkich spotkaniach wezmą udział zaproszeni pracodawcy, przedstawiciele urzędów państwowych i samorządowych, organizacje pozarządowe oraz osoby niepełnosprawne. Do dyskusji zostali zaproszeni eksperci: profesor Elżbieta Kryńska, ekspert w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej, Krzysztof Pater, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, stały ekspert Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, w 2004 roku Minister Polityki Społecznej, a także dr Tomasz Kacprzak specjalista w zakresie rynku pracy, dialogu społecznego i procesów gospodarczych.

Źródło: Polskie Radio Program CzwartyFacebook
LinkedIn
Skip to content