Niepełnosprawny nie musi mieć stałych dni i godzin pracy

Niepełnosprawny nie musi mieć stałych dni i godzin pracy

Osobie niepełnosprawnej można planować pracę w różnych dniach tygodnia i w różnych przedziałach czasowych, poza porą nocną.
Pracujemy w systemie podstawowym w różnych dniach i w różnych godzinach. Praca odbywa się według harmonogramów czasu pracy, określających dni pracy (w przedziale poniedziałek – sobota) oraz godziny pracy (8 godzin dziennie, ale w różnych przedziałach czasowych). Zawarliśmy porozumienie dotyczące stosowania ruchomych (zmiennych) rozkładów czasu pracy. Czy zatrudniane przez nas osoby niepełnosprawne (lekki i umiarkowany stopień) mogą pracować w taki sposób, czy muszą mieć stałe dni i godziny pracy? – pyta czytelniczka.

Pracownicy niepełnosprawni nie muszą mieć stałych dni i godzin pracy. Ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych odnoszą się do maksymalnej liczby godzin pracy na dobę i w tygodniu oraz zakazów pracy w porze nocnej i w nadgodzinach.

 

cały artykuł
autor: Marek Rotkiewicz 
źródło: https://www.rp.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content