Niepełnosprawny pracownik: data podjęcia pracy ważniejsza niż zawarcia umowy

Niepełnosprawny pracownik: data podjęcia pracy ważniejsza niż zawarcia umowy

Jeśli zgodnie z umową niepełnosprawny etatowiec podjął pracę w innym miesiącu, niż zawarto tę umowę, efekt zachęty należy badać na dzień przystąpienia do obowiązków.

Wątpliwości z tym związane rozwiał niedawno Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W grudniu 2018 r. przyznał, że w takim przypadku nie ma znaczenia data zawarcia umowy, ale dzień, od którego nowozatrudniony podjął pracę >patrz stanowisko.

EFEKT ZACHĘTY

Aby pracodawca mógł uzyskać dofinansowanie na konkretnego pracownika z niepełnosprawnością, musi ustalić dla niego tzw. efekt zachęty. W praktyce oznacza to, że co do zasady musi udowodnić, iż zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego spowoduje wzrost zatrudnienia w firmie w porównaniu do średniego stanu zatrudnienia z 12 wcześniejszych miesięcy. To tzw. metoda ilościowa. Brak wzrostu zatrudnienia nie jest konieczny, gdy pracodawca zatrudni niepełnosprawnego na wakat zwolniony w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z inną osobą (tzw. metoda jakościowa), jeśli stało się to:

 

Czytaj cały artykuł

Autor: Joanna Kalinowska

Źródło: rp.plSkip to content