NIK o aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

NIK o aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Prowadzona przez powiatowe urzędy pracy aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych nie była skuteczna i nie umożliwiała im wejścia lub trwałego powrotu na rynek pracy. Na koniec 2020 r. we wszystkich urzędach pracy na terenie kraju zarejestrowanych było niemal 56 tys. bezrobotnych osób niepełnosprawnych. W okresie objętym kontrolą NIK ponad 80% osób z orzeczeniami o niepełnosprawności nie pracowało ani nie szukało pracy. Pracodawcy niechętnie zatrudniali takie osoby, brakowało też spójnej polityki rynku pracy.

W Polsce są ok. 3 miliony osób niepełnosprawnych, czyli takich, które – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rehabilitacji – ukończyły 16 lat i mają orzeczenie o niepełnosprawności. Szacuje się, że wszystkich osób niepełnosprawnych może być nawet dwa razy więcej.

Obecnie Polska ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w UE, a od 2010 r. liczba osób bezrobotnych ogółem spadła trzykrotnie. Podobna tendencja utrzymuje się dla osób niepełnosprawnych.

Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki
 • Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej (%)
  • Czechy 3,3
  • Holandia 3,3
  • Niemcy 3,7
  • Malta 3,7
  • Polska 3,8
  • Węgry 3,9
  • Słowenia 5,1
  • Rumuna 5,5
  • Dania 5,6
  • Bułgaria 6,2
  • Luksemburg 6,2
  • Estonia 6,4
  • Belgia 6,5
  • Litwa 6,9
  • Austria 6,9
  • Słowenia 6,9
  • Portugalia 7,2
  • Unia Europejska 7,3
  • Francja 7,5
  • Irlandia 7,8
  • Finlandia 7,8
  • Strefa Euro 7,9
  • Chorwacja 7,9
  • Łotwa 7,9
  • Szwecja 9,1
  • Cypr 9,9
  • Włochy 10,5
  • Hiszpania 15,3
  • Grecja 15,4

  Źródło: Dane Eurostatu dotyczące stopy bezrobocia.

 

Jednocześnie zatrudnienie osób niepełnosprawnych od lat utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. W okresie objętym kontrolą aż 2,5 mln, czyli ponad 80% osób z niepełnosprawnościami nie miało pracy, ani jej nie szukało. Pod względem wskaźnika bierności zawodowej osób niepełnosprawnych Polska plasuje się na piątym miejscu w Europie. W latach 2010-2020 wskaźnik ten był w ich przypadku niemal dwukrotnie wyższy niż dla całej populacji osób powyżej 15. roku życia.

Mimo znacznych nakładów, zwłaszcza z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych od kilkunastu lat wzrosły tylko o ok. 2% w ciągu 10 lat: z 14,4% w 2010 r. do 16,7% w 2020 r.

 

cały artykuł
źródło: https://www.nik.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content