Niższe dopłaty grożą upadłością firm pisze Dziennik Gazeta Prawna

Niższe dopłaty grożą upadłością firm pisze Dziennik Gazeta Prawna

Drastyczna i jednorazowa obniżka dofinansowań do wynagrodzeń wpłynie negatywnie na rentowność firm – alarmują pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych.

Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy okołobudżetowej, która przewiduje zrównanie dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych na chronionym oraz otwartym rynku pracy. Zaproponowany przez rząd mechanizm niwelowania różnic, który sprowadza się do zmniejszenia średnio o 30 proc. wsparcia kierowanego do tej pierwszej grupy pracodawców, budzi sprzeciw firm.

Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, oraz Marek Kowalski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, na wczorajszej konferencji poświęconej planowanym przez rząd zmianom wskazywali, że to właśnie chroniony rynek pracy poniesie całkowity koszt ekonomiczny zmian systemu dopłat do pensji. To w konsekwencji może w ogóle pozbawić przedsiębiorstwa dotacji i zakończyć upadłością nawet 80 proc. spośród 1400 zakładów pracy chronionej. Pracę stracą osoby z uszczerbkiem na zdrowiu, w tym te, którym najtrudniej jest znaleźć etat na otwartym rynku. Dlatego obydwie organizacje proponują zamrożenie podstawy dopłat na poziomie minimalnej pensji z ubiegłego roku oraz wyrównania ich poprzez zwiększenie kwot dla otwartego rynku pracy. Proces ten powinien być rozłożony na 4 lata. Dodatkowo chcą zrównania praw i obowiązków dla obu grup firm zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Autor: Michalina Topolewska

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content