Nowe Przepisy Dotyczące Przedłużania Orzeczeń o Stopniu Niepełnosprawności a Dofinansowanie dla Pracodawców – Informacje od PFRON – Komunikat PFRON (4.1.24)

Nowe Przepisy Dotyczące Przedłużania Orzeczeń o Stopniu Niepełnosprawności a Dofinansowanie dla Pracodawców – Informacje od PFRON – Komunikat PFRON (4.1.24)

Od 30 grudnia 2023 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności w Polsce. Zmiany te mają istotny wpływ na przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ponieważ wiążą się z możliwością uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń lub refundacji składek ZUS/KRUS. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (PFRON) udostępniła szczegółowe informacje na ten temat.

Przedłużanie Ważności Orzeczeń:

Zgodnie z nowymi przepisami, orzeczenia powiatowych, miejskich, wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, które zachowały ważność na podstawie przepisów obowiązujących wcześniej lub których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowują ważność do 30 września 2024 r. Jednakże, ważność tych orzeczeń nie może przekroczyć dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne. Warto zaznaczyć, że nowe przepisy działają także wstecz i przywracają ważność orzeczeń, które już wygasły.

Przywrócenie Terminu Składania Wniosków:

W związku z przedłużeniem ważności orzeczeń, wprowadzono możliwość korygowania wniosków złożonych w terminie lub sporządzenia wniosku zwykłego po terminie. Jeżeli wniosek o dofinansowanie lub refundację został złożony nieterminowo z powodu przedłużenia orzeczeń, istnieje konieczność złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Wniosek ten można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej, na przykład za pośrednictwem SODiR lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Warunki przywrócenia terminu to:

  • Wystąpienie z prośbą w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny przekroczenia terminu.
  • Uprawdopodobnienie, że przekroczenie terminu nastąpiło bez winy wnioskodawcy.
  • Dopełnienie czynności, dla której termin został przekroczony – czyli złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami za dany miesiąc.

Przypomnienie dla Pracodawców:

Jeśli z powodu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła po 6 sierpnia 2023 r., nie złożono wniosku Wn-D, Wn-U-G lub Wn-U-A w terminie, istnieje możliwość złożenia zaległych wniosków do 8 stycznia 2024 r. oraz równoczesnego wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu. Warto podkreślić, że we wniosku o przywrócenie terminu trzeba powołać się na wsteczne przywrócenie – przepisem prawa.

Kontakt z PFRON:

W razie pytań dotyczących przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, PFRON udostępnia infolinię pod numerem telefonu: (22) 581-84-10 wew. 1. Można także skontaktować się drogą mailową na adres: sod@pfron.org.pl lub za pośrednictwem SODiR w module ‘Korespondencja’.

Nowe przepisy dotyczące przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności wprowadzają istotne zmiany dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Zmiany te mają na celu ułatwienie procedur składania wniosków o dofinansowanie oraz refundację składek ZUS/KRUS. Przedsiębiorcy powinni być świadomi możliwości skorzystania z przywracania terminów w przypadku nieterminowego złożenia wniosków z powodu przedłużenia ważności orzeczeń.

Artykuł powstał na podstawie informacji udostępnionych przez PFRON oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

 

Żródło: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowe-przepisy-w-sprawie-przedluzania-orzeczen-o-stopniu-niepelnosprawnosci/Facebook
LinkedIn
Skip to content