Nowości o pracodawcach zatrudniających osoby niepełnosprawne.