Nowy druk do wykazywania pomocy publicznej. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Nowy druk do wykazywania pomocy publicznej. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Od tego miesiąca firmy starające się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu muszą wraz z wnioskiem Wn-D przesyłać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmodyfikowany formularz INF-O-PP. Jego wypełnianie budzi jednak wśród firm wątpliwości.

Wspomniany druk służy do przedstawiania informacji przez pracodawców, dla których dopłaty do pensji stanowią zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014, pomoc publiczną. Jak informuje PFRON, nowy formularz INF-O-PP musi być składany z każdym bieżącym wnioskiem o subsydia płacowe oraz korektami Wn-D za okresy sprawozdawcze, zaczynając od stycznia 2015 r.

Druk dotyczący pomocy publicznej składa się z kilku części, w których przedsiębiorstwo musi podać informage min. o swojej sytuacji ekonomicznej, ewentualnym powiązaniu z innym podmiotami oraz rodzaju prowadzonej działalności W tej oznaczonej jako E w pkt 6, pracodawca musi z kolei wykazać łączną kwotę uzyskanej pomocy w roku, w którym się o nią ubiega. Pozwala to sprawdzić, czy nie przekroczył wyznaczonego wspomnianym rozporządzeniem Komisji (UE) limitu pomocy publicznej (10 mln euro rocznie). Co istotne firma musi teraz sama przeliczać otrzymane kwoty dopłat ze złotówek na euro, przy czym – jak wskazał PFRON – za dzień, na który należy to robić, powinien być uznany dzień wypłaty dofinansowań przez fundusz.

– Przedsiębiorcy mieli wątpliwości, jak prawidłowo rozumieć ten termin. Dlatego zwróciliśmy się do PFRON o dodatkowe wyjaśnienie tej kwestii Z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy, wynika, że powinien to być dzień wpływu środków na rachunek pracodawcy – mówi Adam Hadław, dyrektor ds. problematyki pracodawców Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).

Inna kwestia, związana z pkt 6 części E formularza, która nie jest do końca jasna dla firm, dotyczy tego, czy mają w nim podać wszystkie wypłacone im kwoty dofinansowań, które wpłynęły na ich konta bankowe od 1 stycznia 2017 r„ czy tylko te obejmujące dopłaty należne za miesiące od stycznia.

– W tym przypadku nie jest wiadomo, czy firma powinna ująć również dopłaty należne za grudzień 2016 r., które otrzymała w styczniu br. lub wypłacone w maju tego roku subsydia, które są efektem dokonania korekty wniosku Wn-D za listopad 2015 r. i uzyskaniem przez nią zaległych dofinansowań – podkreśla Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Organizacja wystąpiła w tej sprawie do PFRON. W udzielonej odpowiedzi fundusz tłumaczy, że w druku INF-O-PP należy uwzględniać każdą pomoc wypłaconą w br., nawet taką, która dotyczy wniosków złożonych za okresy sprawozdawcze poprzedzające 2017 r.

Autor: Michalina Topolewska
Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content