Nowy Projekt Ustawy o Zachowaniu Ważności Orzeczeń o Niepełnosprawności

Nowy Projekt Ustawy o Zachowaniu Ważności Orzeczeń o Niepełnosprawności

12 grudnia 2023 roku do Sejmu wpłynął projekt poselski, który zakłada szczególne rozwiązania mające na celu zachowanie ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Inicjatywa ta ma istotne znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami oraz organizacji, które zajmują się wsparciem i reprezentacją tej grupy społecznej.

Projekt ten skupia się na orzeczeniach wydanych na czas określony, a także uwzględnia specyficzne potrzeby osób dotkniętych niepełnosprawnością. Jego celem jest wprowadzenie zmian, które umożliwią kontynuację wsparcia dla tych osób, nawet jeśli ich orzeczenia miałyby stracić ważność. Organizacje pracodawców osób niepełnosprawnych, w tym nasza własna, z zainteresowaniem śledzą rozwój tej inicjatywy.

Obecnie wiele osób z niepełnosprawnościami korzysta z różnorodnych form wsparcia, które są uzależnione od ważności orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku utraty ważności orzeczenia, istnieje ryzyko utraty dostępu do istotnych świadczeń i programów pomocy. Dlatego inicjatywa legislacyjna, która ma na celu utrzymanie ważności niektórych orzeczeń, jest krokiem w kierunku zwiększenia stabilności i pewności dla osób z niepełnosprawnościami.

Jako organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych, zależy nam na promowaniu równości i inkluzji w miejscu pracy. Świadomość zmian w prawie dotyczącym orzeczeń o niepełnosprawności jest dla nas kluczowa, ponieważ wpływa na codzienne życie naszych pracowników oraz podejmowane przez nas decyzje rekrutacyjne.

Będziemy aktywnie śledzić postępy prac poselskich związanych z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności. Równocześnie będziemy angażować się w dialog i współpracę z innymi organizacjami, aby wspólnie dążyć do stworzenia otoczenia przyjaznego dla osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy.

Wprowadzenie nowych regulacji może stanowić istotny krok w kierunku bardziej inkludującego społeczeństwa, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mają równy dostęp do zasobów, szans rozwoju zawodowego i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Oczekujemy, że debata nad projektem ustawy przyczyni się do budowy bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Więcej: https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/Projekty/10-020-33-2023/$file/10-020-33-2023.pdf

 Facebook
LinkedIn
Skip to content