Nowy przepis dotyczący uprawnień pracowników niepełnosprawnych

Nowy przepis dotyczący uprawnień pracowników niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna może korzystać ze swoich uprawnień już od momentu przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Przed 1 czerwca istniała w tym względzie dowolność i nie było wiadomo od kiedy niepełnosprawny może korzystać z uprawnień pracowniczych, czy od dnia przedłożenia, czy dzień po.
1 czerwca zaczął obowiązywać artykuł 20c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepis ten dotyczy następujących uprawnień zawartych w rozdziale 4 ustawy: dodatkowej przerwy w pracy, prawa do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego, prawa do zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku z wyjazdem na turnus rehabilitacyjny lub wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających.

Nie dotyczy natomiast uprawnień związanych ze skróconym czasem pracy, ponieważ do końca 2011 r. będzie obowiązywał jeszcze przepis, który stanowi, że skrócony wymiar czasu pracy obowiązuje od dnia następującego po przestawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Dotychczas nie było jednoznacznych regulacji w tej kwestii. Pracodawcy będą już teraz mieli jasność od kiedy dokumentować uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych. Już wiadomo np. że dodatkowa przerwa w pracy będzie przysługiwała osobie niepełnosprawnej już od momentu przedłożenia orzeczenia, a nie dzień po. To korzystna zmiana – komentuje Mateusz Brząkowski doradca prawny POPON.

Kontakt dla mediów:

Anna Skupień
Rzecznik Prasowy
Tel. kom.: 502 198 977
E-mail: rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content