Nowy termin złożenia sprawozdań finansowych do PFRON

https://pixabay.com/

Nowy termin złożenia sprawozdań finansowych do PFRON

W związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wydłużony został termin na złożenie elektronicznego sprawozdania finansowego za 2019 r. lub „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2019 r.” do właściwego terytorialnie Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjenci wsparcia z PFRON zobowiązani są złożyć wymienione dokumenty do dnia 15 października 2020 r. Niedopełnienie formalności w tym zakresie spowoduje wstrzymanie wypłaty wsparcia przez PFRON.

Do sporządzania sprawozdań finansowych zobowiązane są podmioty, które zostały wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Są to w szczególności:

  • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz inne osoby prawne (z wyjątkiem Skarbu Państwa i NBP),
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające na podstawie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwień związanych z sukcesją przedsiębiorstw, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro,
  • gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe oraz gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe.

cały artykuł
autor: https://www.gofin.pl/
źródło: https://www.gofin.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content