Nowy Tydzień W Lublinie: Ich działalność jest bezcenna

Nowy Tydzień W Lublinie: Ich działalność jest bezcenna

W Lublinie odbyła się XII gala konkursu Lodołamacze 2017.

Ogólnopolski konkurs Lodołamacze od kilkunastu lat premiuje firmy, przedsiębiorców, osoby prywatne oraz instytucje, które szczególnie angażują się w rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych: tworzą dla nich nowe miejsca pracy, niwelują bariery architektoniczne i społeczne, inwestują w zdrowie. Gala regionalna dla województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego odbyła się w poniedziałek, 18 września, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

– Lodołamacz na co dzień swoją działalnością pokazuje jednoznacznie, że bez względu na to, jacy jesteśmy, jakie mamy zdolności, jakie mamy możliwości, to wszyscy jesteśmy tacy sami, mamy taką samą godność osoby ludzkiej, mamy taki sam fundament wszystkich naszych wolności i praw jako osoby ludzkiej. Oto chodzi w tej inicjatywie – mówi Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski.

W tym roku statuetkę Lodołamacze można było otrzymać w sześciu kategoriach: zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy, instytucja, przyjazna przestrzeń, zdrowa firma, dziennikarz bez barier i zdrowa firma. Po raz pierwszy wśród przedsiębiorców i instytucji wybrano Superlodołamacza i Lodołamacza Specjalnego spośród osób o wybitnych dokonaniach na rzecz niepełnosprawnych. – Nowe kategorie mają uświadamiać społeczeństwu, że niepełnosprawność nie wiąże się tylko np. z wypadkami komunikacyjnymi, ale może być spowodowana wylewem, itp. – mówi Monika Tykarska, prezes Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON”.

– Chcemy pokazać tych, którzy promują osoby niepełnosprawne i pracodawców, którzy je w przyjazny sposób zatrudniają. Dodatkowo w tym roku zmieniliśmy sposób pozyskiwania firm. Dawniej sami prosiliśmy o zgłoszenie, zachęcaliśmy do udziału w konkursie. W tym roku powołaliśmy w czterech województwach specjalne kapituły, których członkowie w swoich środowiskach lokalnych poszukiwali firm wartych dostrzeżenia – dodaje prezes Tykarska.

Zatrudnienie ważne i potrzebne

W naszym regionie doceniono szczególnie Katolicki Uniwersytet Lubelski, który odebrał statuetkę Superlodołamacza 2017. – Naszą specjalnością była od dwudziestu pięciu lat praca ze studentami niewidomymi. Robimy rzeczy, które inne uczelnie uznają za zbyt trudne, np. mapy dotykowe. Organizujemy także warsztaty przybliżające dzieciom zdrowym sposób widzenia świata przez osoby niewidome. Na KUL-u bardzo chętnie widzimy osoby niepełnosprawne i robimy wszystko by mogły one funkcjonować jak studenci pełnosprawni – mówi Bogusław Marek, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych i dyrektor Centrum Osób Niepełnosprawnych na KUL-u.

Na początku października na uczelni w gmachu głównym zostanie oddana do użytku winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na KUL-u studiuje około 370 niepełnosprawnych studentów. Wśród organizacji z Lubelszczyzny I miejsce w kategorii „Zakład pracy chronionej” zajął Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim. – Zatrudniamy 37 osób z niepełnosprawnością, w tym 19 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 18 z umiarkowanym. Prowadzimy działalność w branży gastronomicznej – przygotowujemy posiłki dla szpitala powiatowego w Janowie Lubelskim, dla ośrodka pomocy społecznej, wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” oraz dla placówki ORF – wyjaśnia Agnieszka Róźyło, dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim.

Wśród nagrodzonych z Lublina znalazło się także Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie Sp. z o.o. – III miejsce w kategorii „Instytucja”. – Nasz tabor nieustannie się zmienia. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości nie będzie pojazdów, w których będą jakiekolwiek bariery dla osób niepełnosprawnych – mówi Tomasz Fulara, dyrektor MPK w Lublinie.

O tym, że warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, przekonują osoby na co dzień zmagające się z trudnościami w chodzeniu czy funkcjonowaniu. Zapewniają, że wśród nich są bardzo kompetentni i odpowiedzialni pracownicy. – Mam problem z chodzeniem i cierpię na mózgowe porażenie dziecięce. Pracuję w fundacji Fuga Mundi. Byłam tam przez dwa lata wolontariuszem a od jakiegoś czasu jestem zatrudniona na stałe. Widzę, że w kwestii zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jest coraz lepiej, choć nadal obserwuję, że pracodawcy boją się, że my, jako osoby niepełnosprawne, nie będziemy spełniać ich wymagań. Według mnie dla każdego jest miejsce na rynku pracy, nie należy się zamykać, trzeba szukać swojej drogi – mówi Barbara Osior z Lublina. Galę „Lodołamacze” rokrocznie organizuje Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Autor: Emilia Kalwińska

Źródło: Nowy Tydzień W LublinieFacebook
LinkedIn
Skip to content