O Kompleksowej Rehabilitacji podczas Giełdy Pracy dla osób z niepełnosprawnością

O Kompleksowej Rehabilitacji podczas Giełdy Pracy dla osób z niepełnosprawnością

Wspólnie z Fundacją Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu zorganizowaliśmy Giełdę Pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Stoisko Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych cieszyło się dużym zainteresowaniem ze względu na dostępne materiały informacyjne.

Uczestnikom wydarzenia przybliżone zostały założenia Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością funkcjonującego przy Oddziale Wielkopolskim PFRON. Osoby poszukujące możliwości przekwalifikowania zawodowego wykazywały duże zainteresowanie projektem Kompleksowej Rehabilitacji. Przekazywane były również informacje nt. wsparcia ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd”, udzielanego przez powiatowe centra pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy rodzinie.

Galeria zdjęć

źródło: https://www.pfron.org.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content