Obniżenie dofinansowań dla rynku pracy chronionej? Infor Kadry zamieszcza komentarz POPON

Obniżenie dofinansowań dla rynku pracy chronionej? Infor Kadry zamieszcza komentarz POPON

Rząd proponuje obniżenie dofinansowań dla rynku pracy chronionej średnio o jedną trzecią. Pracodawcy alarmują, że wprowadzający takie zmiany projekt ustawy o rehabilitacji doprowadzi to do upadku zakładów pracy chronionej i zwolnień niepełnosprawnych.

 

Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Jan Zając podkreśla, że w przypadku osób z drugą grupą inwalidzką dofinansowanie z PFRON-u zostanie obniżone o 40 procent. Dotyczy to 114 tysięcy zatrudnionych. Firmy zatrudniające niepełnosprawnych mogą zbankrutować.

 

Przewodnicząca Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Barbara Pokornypodkreśla, że projekt ustawy wprowadzającej zrównanie dofinansowań na rynku otwartym i dla zakładów pracy chronionej nie był konsultowany ze stroną społeczną.

 

W Unii Europejskiej pracuje 5 na 10 osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo. W Polsce 2 na 10 osób.

 

Jutro projektem zmiany ustawy o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zajmie się komisja finansów publicznych.

 

Źródło: IARSkip to content