Odmrażamy pracodawców – Lodołamacze 2021 | Radio Łódź na wieczór

Odmrażamy pracodawców – Lodołamacze 2021 | Radio Łódź na wieczór

Kampania „Lodołamacze” ma przełamywać stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnianiem i integracją osób niepełnosprawnych oraz stworzyć im szansę na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Jest też zachętą do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

Organizatorzy chcą by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy. Konkurs przez te wszystkie lata pozwolił nam na docenienie dziesiątek firm, osób i instytucji. Stał się marką, a statuetka Lodołamacza jest symbolem otwartości, i zaangażowania. O tym, jak ważny jest to konkurs i jak dużo znaczy w nim udział i nagroda świadczą dziesiątki, setki zgłoszeń w każdej edycji mówi  Anna Węgrzynowicz, dyrektor ds. Organizacyjnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Do 15 sierpnia można zgłaszać się do tytułu „Lodołamacze 2021” w następujących kategoriach:

Zatrudnienie Chronione
Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
Otwarty Rynek Pracy
Instytucja
Przyjazna Przestrzeń
Zdrowa Firma
Dziennikarz bez Barier

 

Autor: Agata Zielińska
Źródło: https://www.radiolodz.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content